Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Szakosztályok


Agyagásványtani Szakosztály
Az agyagásványtani szakosztály feladata: interdiszciplináris jelleggel összefogni az agyagokkal foglalkozó különböző szakembereket, így geológusokat, mineralógusokat, geokémikusokat, vegyészeket, krisztallográfusokat.
  Részletek
Általános Földtani Szakosztály
Az Általános Földtani Szakosztály tevékenységét a Budapesti Területi Szervezet keretében látja el, vezetősége azonos.
  Részletek
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály
A szakosztály az ásványtan, ércteleptan, kőzettan és geokémia, illetve a kapcsolódó tudományágak szakembereinek önkéntes társulása. A szakosztály célja a fenti tudományterületek új tudományos eredményeinek megismertetése, a szakemberek közti tapasztalatcsere, a szakmai utánpótlás-nevelés előmozdítása.
  Részletek
Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály
A szakosztály célja a matematika földtudományi használatának és alkalmazásának elősegítése, lehetőségeinek kutatása.
  Részletek
Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály
Az alkalmazott földtan színes palettájának sok vonatkozásával foglakozik, többek között az építési területek földtani vizsgálatával, a geotechnikai tervezéshez szükséges földtani adatok elemzésével.
  Részletek
Oktatási és Közművelődési Szakosztály
Az OKSZ a Társulat viszonylag fiatal szakosztálya, 1997. április 18-án alakult meg. Elődje a MFT Oktatási Bizottsága volt. Az Oktatási Bizottság fő célja az volt, hogy a geológia szerepét a közoktatásban erősítse.
  Részletek
Őslénytani-Rétegtani szakosztály
A szakosztály feladata az őslénytan és rétegtan iránt érdeklődő társulati tagok összefogása, számukra előadási és terepbejárási lehetőségek megszervezése, valamint a szakterület érdekeinek képviselete a Társulaton belül.
  Részletek
Tudománytörténeti Szakosztály
A szakosztály feladata: "Emlékezni évfordulókra, elhunytakról, elmúltakról - ez kötelességünk" (Csiky Gábor). A szakosztály a magyar földtan tudománytörténetével, reprezentánsainak szakmai élettörténetével foglalkozik, az INHIGEO-n keresztül a nemzetközi tudományos életbe is bekapcsolódik.
  Részletek
ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály
A szakosztály felvállalja Magyarország gazdag földtudományi örökségének, azaz földtani, felszínalaktani, tájképi, ásvány- és kőzettani, őslénytani értékeinek felmérését, természetvédelmi célú megőrzésének kezdeményezését, a nagyközönség ezen örökséggel való megismertetését.
  Részletek
Nyersanyagföldtani Szakosztály
A szakosztály küldetésének tekinti a hazai ásványvagyon igény kielégítésének és a hazai ásványvagyon reális, aktuális szakmai, gazdasági értékelésének és a szakmában dolgozók szakmai, emberi érdekeinek szolgálatát.
  Részletek