Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály

pirit.JPG

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály az ásványtan, ércteleptan, kőzettan és geokémia, illetve a kapcsolódó tudományágak szakembereinek önkéntes társulása a Magyarhoni Földtani Társulaton belül. (A hazai tudományfejlődés sajátos, de nemzetközileg korántsem egyedülálló vonásaként az agyagásványtannak az MFT-n belül önálló szakosztályi képviselete van.)

A szakosztály célja a fenti tudományterületek új tudományos eredményeinek megismertetése és megvitatása, a szakemberek közti tapasztalatcsere és együttműködés, a szakmai utánpótlás-nevelés előmozdítása, a szakág szervezése és képviselete. A szakosztály elsősorban nyilvános szakülésein (előadóülésein) keresztül törekszik feladatát ellátni. E rendezvények minden érdeklődő előtt nyitva állnak. Az előadóülések mellett időnként vitaülések, ankétok, tanulmányutak, tanfolyamok, iskolák stb. megszervezésére is sor kerül. Rendezvényeinket lehetőség szerint a társszakosztályokkal, illetve más egyesületekkel közösen szervezzük.

Öszi konferencialevelek 2012

 

Vezetőség a 2015-2018. időszakra:

Elnök: Weiszburg Tamás
Titkár: Tóth Erzsébet
Vezetőségi tagok: Farkas Izabella, Bajnóczí Bernadett, Kristály Ferenc, Váczi Tamás,
Papp Gábor
Póttagok: Zajzon Norbert, Haranginé Lukács Réka


 

Vezetőség a 2012-2015. időszakra:

Elnök: Szakáll Sándor
Titkár: Cora Ildikó
V
ezetőségi tagok: Dódony István, Papp Gábor, Pósfai Mihály, Szabó Csaba, Weiszburg Tamás

Póttagok: Bajnóczi Bernadett, M. Tóth Tivadar

Ügyrend

 


Aktualitások
Itt taláhatóak a szakosztályra vonatkozó legújabb események, hírek
  Részletek
Események
Itt találhatók a már lezajlott események, és az ezekhez kapcsolódó képek
  Részletek
Publikációk
Itt találhatóak a szervezethez kapcsolódó legfontosabb cikkek, könyvek címei
  Részletek
Történet
Itt foglaltuk össze a szakosztály rövid történetét
  Részletek
Ásványtan-geokémiai hasznos linkek
Ide gyűjtöttük össze az ásványtan, ill. a geokémia területét lefedő hasznos linkeket
  Részletek
Ásványgaléria
Ásványgaléria
  Részletek