Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Eurogeológus oldal


 

 

 

 A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) a Geológusok Európai Szövetségének (European Federation of Geologists – EFG) rendes tagja és Magyarországot képviseli a Szövetségben.

Beszámoló a 2015. évi Newcastle-ben lezajlott  Council Meetingről

 

Az EFG - célkitűzésének megfelelően -  az európai (kezdetben az Európai Unió, mára viszont már más országok előtt is nyitott), földtani szakmai szervezeteket összefogó hangsúlyozottan a szakma európai szintű képviseletére és a tagországok közötti szabad munkavállalás elősegítésére szerveződött.

Mint nemzetközi szintű funkciót vállaló szerv, az EFG a Tagegyesületek ajánlása alapján Eurogeológus címet adományoz (European Geologist – EurGeol), és gondoskodik a cím elismertetéséről. A címmel járó szakmai garancia lehetőséget teremt az Európai Unió állampolgárai számára az Unión belüli kedvezőbb munkavállalási pozíció elnyerésére.

Az EurGeol címet, mint szakmai minősítést, a nyersanyagkutatást felügyelő hatóságok is elismerik minden európai országban, valamint a tőzsdéken Ausztráliában, Kanadában, Dél-Afrikában és Londonban, és a tőzsdéken jegyzett bányászati vállalatok is, mivel a címmel rendelkező szakemberek („Competent Persons”) jogosultak nyersanyag kutatási és készletszámítási jelentések aláírására.

Viszonossági alapon az EurGeol cím megfelel az angolszász országokban honos CPG (Certified Professional Geologist) címnek. Az EurGeol cím tulajdonosainak száma jelenleg meghaladja az 1100-t.

Az EFG hivatalos nyelve az angol, a francia és a spanyol. Mindezen nyelveken elfogadják a pályázatokat és az EFG kiadványaiba szánt cikkeket, a munkanyelv azonban az angol.

Az EFG Alapszabálya szerint az Eurogeológus cím pályázatait a tagegyesületben működő National Licenced Body, vagy ahol ilyen még nincs, ott a National Vetting Committee (Nemzeti Ajánló Bizottság) értékeli, és a tagegyesület javaslatát küldi meg az International Licenced Body-nak (ILB). Az ILB dönt a pályázatról. Az EFG a cím használatát tagdíj fejében engedélyezi, melyet évente meghosszabbít az Eurogeológus által évente elkészített szakmai beszámoló (Continuing Professional Development – CPD) alapján. A személyenként fizetendő díj és a befizetés módja innen tudható meg.

Az Eurogeológusok hivatalos névsorát az EFG a honlapján teszi közzé.

A kitöltött jelentkezési lapot (Application Form) és két szponzor ajánlását (Sponsor letter) nyomtatva, aláírva a Magyarhoni Földtani Társulat Titkárságára kell eljuttatni, ahonnan azt a Nemzeti Ajánló Bizottság titkárának továbbítják. Benyújtás előtt a titkártól további információk kérhetők a jelentkezéssel kapcsolatban (email: pscharek@gmail.com, mobil: +36309414945)

A Magyarhoni Földtani Társulat Nemzeti Ajánló Bizottsága az utolsó újraválasztás után:

Elnök: Dr. Cserny Tibor

Titkár: Dr. Scharek Péter EurGeol

Tagok:              Puzder Tamás EurGeol

                        Dr. Szalóki István

                        Dr. Unger Zoltán EurGeol

Levelezési cím: Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága, 1015 Budapest Csalogány u. 12. I. em. 1.

                                   H-1255 Budapest, Pf. 61

                                   tel./fax: + 36 1 201 9129

 

Kapcsolódó oldalak:

Az EFG legújabb hírei és a GeoNews számai itt  olvashatók

A GeoNews korábbi számai elérhetők az MFT honlap  Dokumentumtár/GEONEWS oldalon(előtte regisztrálni kell!)

Az EFG által készített, Földtan a társadalomért füzet magyarul és angolul.