Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Magunkról


Videfalva.jpg

Az 1848-ban Videfalván megalakult MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT alapvető feladata

 • a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása,
 • a gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása,
 • a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése,
 • a földtani kutatásokhoz  és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése,
 • a földtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete,
 • a tagok kezdeményezésének, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a döntéshozó szervekhez.

 

A Magyarhoni Földtani Társulat történetét először - annak százéves évfordulójára - Vendl Aladár írta meg.

1998-ban, a Társulat 150 éves fennállásának évfordulóján Dudich Endre angol nyelven közreadta a Társulat 1848-1998-ig terjedő időszakának történetét, az Acta Geologica Hungarica folyóirat 40/2. számában.

Ugyanebben az évben jelent meg "A MFT történetének mérföldkövei" c. cikk Dudich Endre tollából a Földtani Közlöny 128/1. számában.

A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada című könyv a Társulat 150. évének jubileumára megjelent külön kiadvány, amely az 1948-1998 közötti eseményeket dolgozza fel. Dudich Endre, Székyné Fux Vilma, Dobos Irma műve itt letölthető.

 

A Társulat tevékenysége

Tudományos tevékenység, kutatás

 • Társulatunk szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat,  vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, és működésüket elősegíti.
 • Szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását.
 • Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben.
 • Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását.
 • Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol.

Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 • Társulatunk részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését.
 • A Közoktatáspolitikai Tanácsban mandátummal rendelkezik.
 • Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására.

Természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységünk

 • Társulatunk folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és  terjeszt
 • Javaslataival és véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és ismeretterjesztő munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet.
 • A földtani természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik.

Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységünk

A Társulat - a HUNGEO Tudományos és Oktatásügyi Program  közreműködésével - megismerteti és támogatja a külföldön élő magyar földtudományi szakemberek munkásságát.

A Társulat zászlója

A Társulat jelvénye