Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Vendl Mária Emlékérem


A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. szeptember 30-án tartott választmányi ülése elhatározta, hogy Vendl Mária (1890 1945), egyetemi rendkivüli tanár, a Társulat hat cikluson át volt választmányi tagja, az első magyar krisztallográfus nő, nemzetközileg is elismert mineralógus emlékének megörökítésére és a krisztallográfiai, ásványtani, kőzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelkedő eredményekre ösztönzés céljából alapítványt létesít.
A "Vendl Mária Emlékalapítvány" létesítése dr. Vendl Aladár ny. egyetemi tanár javaslatára történt, aki erre a célra 10000 Ft bankbetétet bocsátott a Társulat rendelkezésére. Az Emlékalapítvány-díj célja volt, hogy a kristálytan, ásványtan, kőzettan, geokémia és ércföldtan területén egyre gyarapodó tudományos munkák szerzőit jutalmazza.

A Társulat Választmánya 1983-ban elhatározta, hogy az Emlékalapítványt a rendelkezésére álló összegből mivel annak érdemleges növelésére, pótlására nem volt módja emlékéremmé alakítja és a továbbiakban, az eredeti célt változatlanul tartva, a Vendl Mária Emlékérmet adja ki.

Korábbi díjazottak

1965
Tokody László
1969 Erdélyi János
1978 Örkényiné Bondor Lívia
1981 Árkai Péter
1984 Sztrókay Kálmán Imre
1986 Pantó György, Maksimovic´ Zorán
1991 Zoltai Tibor
1994 Hetényi Magdolna
1997 Földvári Mária
2000 Dódony István
2003

Szakáll Sándor

2006 Dobosi Gábor, Embey-Isztin Antal
2009 Pósfai Mihály
2012 Harangi Szabolcs
2015
Németh Péter

Szabályzat