Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Események


NosztalGEO 2016„50 éves az Alföldi Területi Szervezet”

Szeged, 2016. november 11. 

Az MFT Alföldi Területi Szervezete ötödik alkalommal rendezte meg a NosztalGEO–t, mely idén megalakulásának 50. évfordulójára ezzel a rendezvénnyel emlékezett. Az Alföldi Területi Szervezetet 1966. november 17-én, Szegeden a Tisza Szálló éttermében alapították: Koch Sándor elnök, Dank Viktor társelnök és Mezősi József titkár. A szénhidrogén-kutatás (második) fénykorát jelentő hatvanas évek alföldi eredményei (kiemelten Algyő, 1965) predesztinálták megalapítását. Nagy megtiszteltetés, hogy az alapítók közül Dank Viktor és az ún. „Algyő mező”-höz kapcsolódóan Dobos Irma elfogadta meghívásunkat, és előadásaikkal tüntették ki rendezvényünket. Örömünkre szolgált az is, hogy a jubileumi rendezvényt az alkalomhoz leginkább illő helyen, a szegedi Tisza Hotelben tudtuk megrendezni. A nagy érdeklődésre számot tartott rendezvényen Dank Viktor, alapító elnök visszaemlékezését követően Szentgyörgyi Károly, mint az alapításon résztvevő mondta el köszöntő szavait. Dobos Irma sajnos betegség miatt személyesen nem tudott részt venni az eseményen, előadását azonban Szanyi János tolmácsolta. Ezt követően számos érdekes előadást hallhattunk a fluidumkutatás témaköréből, bemutatva a múltbeli eredményeket, a jelen aktuális kutatási irányait és felvázolva a jövő lehetőségeit. A korábbi évekhez hasonlóan idén is fontos célunknak tartottuk ugyanis összehozni a "már régóta fiatal" kollégákat egymással és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársakkal. Természetesen az eseményről nem maradhatott el a halászlé és a túrós csusza sem.

Résztvevők száma: 98 fő


A NosztalGeo 2016 rendezvény szakmai programja:

Előadások

Köszöntő (Kiss B.)

Dank Viktor: 50 éve Szegeden alakult meg a Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete

Dobos Irma (előadta: Szanyi János): A mélységi vízbeszerzési szakvéleményezés történeti vázlata

Szanyi János (SZTE): Az Alföld felszín alatti víz termelése az elmúlt 50 év tükrében

Kiss Balázs (MOL Nyrt.): „Azok a 60-as évek…” a Szegedi medence fénykora

Kiss Károly: Jelen, jövő – Magyarországi szénhidrogén kutatás

Püspöki Zoltán (MFGI): Alföldi negyedidőszaki víztartó képződmények nagyfelbontású rétegtani tagolási lehetősége

Lux Marcell, Boncz László, Radovics Balázs (MOL Nyrt.): Az Észak-Magyarországi Paleogén-medence CH rendszere

Palcsu László (Atomki): Nemesgázok a vízben: korolás és paleoklíma

Tóth Tamás (Geomega Kft.): Szeizmikus mérések anno, ma és holnap: egy százéves geofizikai kutatási módszer jövője

Lemberkovics Viktor, Pável Edina, Farkas Kolos (RAG Hungary Kft.): A miocén rétegek kutatása az Alföldön - kihívások és lehetőségek a hazai szénhidrogén-kutatás jövőjében

Pákozdi Gábor, Amran Ahmed, Kiss Balázs (MOL Nyrt.): Különböző áteresztőképességű tárolók CH kutatási lehetőségei a MOL Magyarország 2016-os rétegrepesztési kampányának tükrében

Márton Béla (Vermilion Energy): Szénhidrogén-rendszerek a Battonya–Pusztaföldvár-háton

Zárszó (Kiss B.)

Fő támogatók: MOL NyRt., SZTE TTIK, Békés-Drén Kft.

Külön köszönjük mindazon résztvevők hozzájárulását, akik rendezvényünket célzott átutalással támogatták! 

 


Előadóülés

Szeged, 2016. szeptember 27. (kedd) 15.00 óra

SZTE TTIK, Szeged, Egyetem u. 2. (II. emelet, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó Gyula terem)

Koncz István: Az algyői telepek migrációs modellje

Geiger János, Horváth Janina, Csökmei Bálint: A Szegedi-medence nyugati oldalának 3D litológiai modellje és annak néhány következménye 

Résztvevők száma22 fő

 

 

Mészmárga Ankét

Szolnok, 2016. április 19.

Földtani szakértőknek: a Mészmárga Ankétot az MBFH akkreditálta!

A pannon transzgresszió kezdő rétegtani egységét jelentő Endrődi Formáció, annak is a karbonátos, uralkodóan mészmárga, márga litológiai egységének  (Tótkomlósi/Beleznai Tagozat) keletkezését, korát korábban (is) jelentős viták övezték. A szerves anyag felhalmozódása gyakran jelentős, ezért az elmúlt évtizedekben a Pannon-medence szénhidrogén rendszerében mind anyakőzetként, mind tárolóként a kutatások célkeresztjébe került.

Az idén 50 éves Alföldi Területi Szervezet múltja, jelene és – reményeink szerint – jövője számos szálon keresztül kapcsolódik az Endrődi Formáció kutatásához. A szedimentológiai, őslénytani, ásványtani, kőzettani, szerves geokémiai, rezervoárgeológiai, kőzetmechanikai stb. vonatkozásait számos kiváló kutató vizsgálta. Az eredmények vitákat, hasznos eszmecseréket generáltak a múltban, azonban több nyitott kérdés megválaszolása a jövő feladata. Napjaink aktuális kutatási eredményei alapján az Alföldi Területi Szervezet a jubileumi év egyik kiemelt programjaként Mészmárga Ankétot” szervezett. A rendezvényre 2016. április 19-én, Szolnokon a Garden Hotelben (Tiszaligeti sétány) került sor, ahol a résztvevők száma 87 fő volt. A résztvevők életkori összetétele és nagy száma alapján elmondhatjuk, hogy a Területi Szervezet programján változatlanul sikerült összehozni a már régóta fiatal” (nyugdíjas, illetve senior kutató) kollégákat egymással és a még nem olyan régóta fiatal” szaktársakkal (fiatal szakemberek, kutatók, egyetemi hallgatók).

A szakmai napon – Kiss Balázs (MFT Alföldi Területi Szervezet, elnök) megnyitóját és köszöntőjét követően – 9 színvonalas előadást hallhattunk. Elsőként Tatár Andrásné, az ankét levezető elnöke, röviden ismertette az Endrődi Formáció Tótkomlósi és Beleznai Tagozatának mélyfúrási megismerését, területi elterjedését, illetve ismert vastagságát, különös tekintettel a Békési-medence előfordulásaira. Ezt követően Juhász Györgyi az Alföld mészmárga összletének szedimentológiai jellegeit mutatta be, előadásában a litológiai különbségekre szintén kitért. Lemberkovics Viktor a Duna-Tisza-közén mélyült fúrások aktuális kutatási eredményeit ismertette, fúrómagokon szemléltetve és kiemelve a kőzettani heterogenitásokat. A következő előadónk ismét nosztalgikus hangulatot teremtett, hiszen Csicsely György bemutatójában – a régi fúrási szelvények segítségével – a mészmárga tagolását ismertette. A szénhidrogén-kutatási és termelési gyakorlatban ugyanis a mészmárgát 6 részre osztották (A–F), ami a fúrások közötti korrelációban is szerepet kapott. Következő előadóink, Magyar Imre és Szurominé Korecz Andrea a pannóniai mészmárga ősmaradványait és korát mutatták be. Rendkívül érdekes előadásukban nem csak a korábbi megismerések eredményeire, hanem az aktuális kutatások néha egymásnak ellentmondó jellegére, bizonytalanságaira is felhívták a figyelmet. Milota Katalin előadásából, aki a felső-miocén mészmárga képződmények szerves geokémiai jellemzőit ismertette, megtudtuk, hogy az Endrődi Formáció kőzetanyaga anyakőzet (átlagosan ~1,4% TOC) is lehet abban az esetben, ha folyamatosan fejlődik ki a szarmata üledékekből. Geiger János (Csökmei Bálint tásszerzőségével) CT-mérések, He- és Hg-porozitás, valamint karotázsadatok eredményei alapján mutatta be a mészmárga kőzetfizikai tulajdonságait. Árvai Lajos és Gedeon Boglárka előadása a gyakorlati kérdések irányába kalauzolta el a hallgatóságot: egy mészmárga telep termelésbe állítása során nyert tapasztalataikat ismertették. Bemutatójukban kitértek a rétegkezelések előkészítésével, tervezésével kapcsolatos következtetésekre is. A sorban következő – egyben az utolsó – előadás igen érdekes kérdést boncolgatott: Vető István (Zajzon Norbert és Nádasi Endre társszerzőségével) bemutatójából kiderült, hogy hol várható” kénhidrogén a mészmárga gázában.

A gondolatébresztő előadásokat számos kérdés és hozzászólás követte (többek között Valcz Gyula, Sajgó Csanád és Velledits Felicitász részéről), aminek egyedül az ankét időkorlátja szabot gátat. A program zárásaként a bográcsgulyás elfogyasztása mellett nyílt lehetőség személyes eszmecserékre.

Résztvevők száma: 87 fő

Meszmarga_Anket.JPG 

 

A Mészmárga Ankét szakmai programja:

Előadások

Köszöntő (Kiss B.)

Tatár Andrásné: A „Tótkomlósi” mészmárga

Juhász Györgyi: Az Alföld mészmárga összletének szedimentológiai jellegei

Lemberkovics Viktor: Distribution and heterogeneity of Tótkomlós Calcareous Marl Member of Endrőd Marl Formation

Csicsely György: A mészmárga tagolása

Magyar Imre, Szurominé Korecz Andrea:  A pannóniai mészmárga ősmaradványai és kora

Milota Katalin: Felső-miocén mészmárga képződmények szerves geokémiai jellemzői

Geiger János, Csökmei Bálint: Kőzetfizikai tulajdonságok (naná, hogy a mészmárgáról van szó)

Árvai Lajos, Gedeon Boglárka: Tények és következtetések egy mészmárga telep termelésbe állítása kapcsán

Vető István, Zajzon Norbert, Nádasi Endre: Hol várható kénhidrogén a mészmárga gázában?

 


NosztalGEO 2015 – „Algyő 50”

Algyő, 2015. november 20.

Az MFT Alföldi Területi Szervezetének legnagyobb szabású éves rendezvényét, a NosztalGEO-t idén már negyedik alkalommal rendeztük meg Algyőn („Jura” Ipari Park). Ez évi rendezvényünk aktualitását „Algyő szénhidrogén mező” felfedezésének 50 éves évfordulója adta. Ennek megfelelően az MFT már majdnem fél évszázados Alföldi Területi Szervezete ebben az évben az MTA Szerves Geokémiai Albizottságával közösen szervezte a szakmai előadásokat, amelyek természetesen az „Algyő mező” megismeréséhez, kutatásához és termeléséhez kapcsolódtak. Hagyományainkhoz híven az eseményről nem maradhatott el a szegedi halászlé és a túrós csusza sem.

A résztvevők összetétele (és nagy száma: kb. 100 fő) alapján elmondhatjuk, hogy a Területi Szervezet programján változatlanul sikerült összehozni a már régóta fiatal (nyugdíjas, illetve senior kutató) kollégákat egymással és a még nem olyan régóta fiatal szaktársakkal (fiatal szakemberek, kutatók, egyetemi hallgatók).

Résztvevők száma: 91 fő

A NosztalGeo 2015 rendezvény szakmai programja:

Előadások

Köszöntő (Kiss B.)

M. Tóth T.: Az Algyői-hát metamorf kőzetei...

Milota K., Szentgyörgyi K., Gombos Cs.: Mit tudunk és mit (még) nem Algyő mező anyakőzeteiről?

Sajgó Cs., Koncz I., Lukács T.: Algyő kőolajmező geokémiája: főkomponensek, biomarkerek, nyomelemek és szénizotópok alapján, és a migrációs modell valószínűsítése.

Magyar I., Sztanó O.: Az algyői neogén rétegsor. Sztratigráfiai és szedimentológiai szemelvények.

Geiger J., Kissné V. K., Kurgyis P., Kiss B.: Szemcseméret eloszlástól a pórustorkon át a földtani vagyonig Algyőn

Blahó J., Sóla A.: Az algyői szénhidrogén telepek rendszere (Blaho system)

Palásthy Gy.: Algyő mező művelési technológiái a fél évszázad tükrében

Szanyi J., Varsányi Z-né: Algyő térségének felszín alatti áramlási rendszere a vízkémiai adatok tükrében

 

6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 

Ópálos, 2015. szeptember 10–12. 

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Szegedi Tudományegyetem TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék szervezésében 2015-ben Ópáloson (Păuliş, Wine Princess – Balla Géza Pincészete http://www.wineprincess.ro) került megrendezésre a 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. A szakmai program keretein belül egy, a bazaltos magmaképződéssel foglalkozó plenáris előadásra, 18 előadásra és egy könyvbemutatóra került sor. A konferencia programját 27 poszter, illetve a hozzájuk kapcsolódó rövid poszterbemutató előadás színesítette. A terepi program során a Maros völgyében a következő megállóhelyeket érintettük: Solymosvár, permi granitoid (Hegyesi Magmás Komplexum), Solymos vára Viszka, jura párnaláva (ofiolitos kőzetsorozat) Gyulatő, jura réteges telérkomplexum (ofiolitos kőzetsorozat).

 6KGV_terep.jpg 


A vándorgyűlés résztvevői titkos szavazással megválasztották a „Legjobb poszter” és a „Legjobb fiatal előadó” közönségdíjakat (könyvjutalmak), amelyeket a Szegedi Tudományegyetem TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részéről Pál-Molnár Elemér ajánlott fel. Az MFT különdíját a „Legjobb fiatal előadó” kategória I. díjasa vehette át.

„Legjobb poszter” kategória:

I.    Kátai Orsolya Renáta

II.   Walter Heléna

III.  Kürthy Dóra

 „Legjobb fiatal előadó” kategória:

I.    Biró Tamás

II.   Sendula Eszter

III.  Taracsák Zoltán

Résztvevők száma: 57 fő

6KGVcsoport.jpg 

A konferencia kiadványa elérhető az MTA REAL repozitóriumban!

A 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés tudományos bizottsága: Pál-Molnár Elemér, Raucsik Béla, Varga Andrea

Támogatók: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság, Mol Nyrt.