Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Aktualítások


Szeptember 2. (szerda) 15.00 óra

ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, földszint, Kitaibel Pál 

terem (0-823).

Az AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, az ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI 

SZAKOSZTÁLY, a MAGYAR TALAJTANI TÁRSASÁG TALAJÁSVÁNYTANI 

SZAKOSZTÁLY, az MTA VESZPRÉMI TERÜLETI BIZOTTSÁG és a PANNON 

EGYETEM közös rendezvénye

Nemecz Ernő: Mállási indexek és jelentőségük az üledékes kőzettanban

A kb. 60 perces előadást követően ünnepi köszöntés a professzor 95. születésnapja 

alkalmából az Ásvány- és Kőzettárban (ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/c, földszint, 0-603)

További információ: Tóth Erzsébet (elnök, Agyagásványtani Szakosztály; titkár, 

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály), tel.: +36-20-9120-163, e-mail: celadonite@gmail.com