Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály eseményei


Év

Hónap

Rendezvény

2010 november
12-13.

IV. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci EgyetemNegyedszer is sor került az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciára a ME Műszaki földtudományi Karával közös rendeztésben. A bevezető plenáris ülésen a dékánhelyettes Szűcs Péter köszöntője után Harangi Szabolcs és Főzy István tartott előadásokat. A diákok ezúttal 24 előadást mutattak be a "Hidrológia, vízminőség, környezetvédelem", a "Meteorológia, megújuló energiák", a " Földtan, felszínalaktan" és a "Csillagászat, asztrofizika" szekciókban. Az előadásokat háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, valamint a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Szélenergia Társaságnak és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztották a szervezetek képviselői.  Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt. További információk a konferencia honlapján.


Eredményhirdetés a konferencián

2009 november
6-7.

III. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci EgyetemA ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk immár harmadszor rendezte meg a III. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen Haas János, Brezsnyánszky Károly, Szarka László és Vissy Károly tartottak előadásokat. A diákok ezúttal 22 előadást mutattak be az energiatermelés, környezetvédelem, földtan, csillagászat, meteorológia tématerületeiről. Az előadásokat három szekcióban háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványának, a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Szélenergia Társaságnak és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztottuk. Idén a közönség is odaítélt egy díjat szavazataival. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt. További információk a konferencia honlapján.


Az energetikai szekció zsűrije: Bíróné dr. Kircsi Andrea, Dr. Bobok Elemér és Szunyog István mögöttük a hallgatóság

2008 november
7-8.

II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci EgyetemA ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk ismét megrendezte a II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen Böhm József dékán köszöntője után Haas János, Vissy Károly, Korbély Barnabás és Harangi Szabolcs tartottak előadásokat. A diákok részéről 36 előadás hangzott el a csillagászat, meteorológia, földtan, talajtan, geofizika, geomorfológia, vízföldtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, energiahordozók és környezetvédelem tématerületeiről. Az előadásokat hat szekcióban háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványának és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztottuk. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt.

Díjkiosztó
Kiss Ákos, az MTA különdíj 2. helyezettje átveszi a díjat Hartai Évától


szeptember
26-27.

Vándorgyűlés
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Ifjúság útja 6.Program

péntek

 • 11.00-12.00: Regisztráció
 • 12.00-13.00: Ebéd az egyetemi menzán

 • 13.00-13.10: Megnyitó
 • 13.10-13.30: Korbély Barnabás: Geoparkok a földtani ismeretterjesztés szolgálatában
 • 13.30-13.50: Lidija Galovic: Geopark Papuk and geosites in Croatia
 • 13.50-14.10: Császár Géza: Néhány látványos és/vagy jól értelmezhető kréta képződmény és azok üzenete

 • 14.10-14.20: kávészünet

 • 14.20-14.40: Hámos Gábor: A MÉV és a Mecsekérc Zrt. szerepvállalása a földtan oktatásában és az ismeretterjesztésben
 • 14.40-15.00: Bakainé Papp Katalin: A bányarekultivációk és a földtani ismeretterjesztés
 • 15.00-15.20: Barczi Attila: Talajok a földtani ismeretterjesztésben
 • 15.20-15.40: Horváth Zsolt: Konzulensi tapasztalatok a földtani témájú pályázatokról

 • 15.40-15.50: kávészünet

 • 15.50-16.10: Baráz Csaba, Holló Sándor: Tanösvények és bemutatóhelyek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 • 16.10-16.30: Havasi Ildikó: A Dél-dunántúli Nemzeti Park Igazgatóság földtani értékeinek szerepe az ismeretterjesztésben
 • 16.30-16.50: Brezsnyánszky Károly - Gyenes Csilla - Lingauer János: Tehetséggondozás a földtanban. A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Tanulmányi Verseny 15 éve
 • 16.50-18.00: Hozzászólások, vita

 • 18.00: Szállásfoglalás, vacsora

szombat

Terepi program 8-13 óráig, saját autókkal: Tettye, Havi-hegy (középsőtriász karbonátok, miocén mészkő, posztmiocén tektonika Villány, templom-hegyi kőfejtő (tanösvény, védett geológiai feltárás, felsőtriász-jura rétegsor, pliocén-alsópleisztocén csontbreccsa Szársomlyó, szoborpark).

 

2007 november
9-10.

I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci EgyetemA ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk rendezte meg az I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen túl, ahol Böhm József dékán köszöntője után Brezsnyánszky Károly, Földessy János és Lux Marcell tartottak előadásokat, összesen 49 előadás hangzott el a csillagászat, meteorológia, földtan, talajtan, geofizika, geomorfológia, vízföldtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, energiahordozók és környezetvédelem tématerületeiről. Az előadásokat négy szekcióban három (illetve egy esetben négy) tagú zsűri értékelte minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá számos különdíj is gazdára talált. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt

Hartai Éva megnyitja a konferenciát
Hartai Éva megnyitja a konferenciát


május
4-5.

"Földtan a hazai felsőoktatásban" - II. fórum és terepi bemutató
Telkibánya

Szakosztályunk a ME Földtan-Teleptani Tanszékével közösen rendezte meg immár másodízben a "Földtan a magyar felsőoktatásban" című, terepi bemutatóval egybekötött fórumot Telkibányán. A fórum ez évi megrendezésének fő célja az volt, hogy a 2006-ban általánosan bevezetett alapképzés (BSc szint) elmúlt évi tapasztalatait összegezzük.
A rendezvénynek 18 résztvevője volt az alábbi egyetemekről, illetve főiskolákról:

 • Babes-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Kassai Műszaki Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Pannon Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem

A fórum első napján 12 előadás hangzott el. Ezek alapján megismerhettük a geológusképzés jelenlegi rendszerét Szlovákiában, valamint tájékoztatót kaptunk azokról a kassai törekvésekről, amelyek egy nemzetközi geoturizmus szak megindítását célozzák. Megismerhettük a kolozsvári magyar nyelvű geológusképzés elmúlt tíz évének tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy jelenleg kizárólag Kolozsváron zajlik magyar nyelven alapszintű geológusképzés.
A további előadások feltárták azokat a jelenségeket, problémákat és lehetőségeket, amelyek a földtani oktatást kísérik az ELTE-n, a BME-n, a Szent István Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, illetve a nyíregyházi és az egri főiskolán. Az utolsó előadás a szombati terepi program földtani hátterének ismertetése volt.
A rendezvény második napjának programja a pálházai perlitbánya bejárása, illetve a füzéri vár megtekintése volt, melynek keretében megismerhettük a füzéri Vár-hegy geológiáját is.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a tapasztalatcsere hasznos volt, sok új információt nyújtott, ezért javasolták továbbra is a felsőoktatási fórum évenkénti megrendezését.

 


május
19-20.

"Földtan a hazai felsőoktatásban" - I. fórum és terepi bemutató  Telkibánya

A találkozó rendezői az alábbi intézmények voltak:

 • Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földtan-Teleptani Tanszéke
 • MTA MAB Földtani Munkabizottsága
 • MFT Észak-Magyarországi Területi Szervezete
 • MFT Oktatási és Közművelődési Szakosztálya

A találkozón 25-en vettek részt a következő intézményekből:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nyugatmagyarországi Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Kassai Műszaki Egyetem

Az első napon előadások zajlottak, melyeket vita követett. Az elhangzott előadások anyagát a résztvevők CD-n megkapták. A második napon a földtani oktatásba bevonható terepi bemutató pontokat járták be az esemény résztvevői.
Az előadásokat követő vitát az alábbiakban összegezhetjük:
1) A résztvevők állandóvá teszik és bővítik a fórumon megkezdődő információcserét. Ennek eszközeként a legalkalmasabbnak a társulati honlapot tartják.
2) A fórumot évente meg kellene szervezni, változó helyszínekkel.
3) A földtani területet érintő BSc. képzésben előnyt jelentene egyes, arra alkalmas kurzusok rövid kurzussá alakítása. Ilyen formában meghívott oktatók kisebb terheléssel és több intézményben tudnának előadásaikkal részt venni. Ehhez az intézmények belső tanrendi átalakítása szükséges.
4) Az intézmények által szervezett terepgyakorlatok és kirándulások létszáma optimálisra feltölthető, ha azokat előzetesen meghirdetik egymás számára, s a hallgatók részvételét ezeken kölcsönösen elismerik.
5) Az intézmények szakirodalommal való ellátását javítani lehetne olyan konzorciumi rendszerrel, amelyben valamennyi résztvevő on-line elérést kaphatna, miközben az on-line folyóiratok 1-1 papír példánya is megtalálható lenne a konzorcium valamelyik intézményénél. Ennek koordinációját az Országos Földtani Szakkönyvtár (MÁFI) vállalná.

 

Egyéb események

 • 2007. július: Együttműködési megállapodás született az Erdei Iskolák Szövetség képviselőivel.
 • 2006. december: 18 db nagyméretű, geológiai témájú poszter elkészítése, és több iskolának történt átadása (a tokaji Tokaji Ferenc Gimnáziumban mindegyik kiállításra került)