Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Szabó József Emlékérem


A Magyarhoni Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy volt nagyérdemű elnöke, Szentmiklósi Szabó József (1822-1894) emlékének megörökítésére emlékérmet alapít. Az Emlékérem oly "természetvizsgálók" kitüntetésére szolgál, akik mint az "ásvány-földtani szakcsoport valamely ágának" kutatói, a tudományt kiemelkedő értékű munkával gyarapították. Az "ásvány-földtani szakcsoportba" a következő tudományok tartoznak: az ásványtan általában, ide értve külön a kristálytant, az ásvány- és geokémiát, a geológia általában beleértve külön a kőzettant, a paleontológiát és a sztratigráfiát is.

 

Korábbi díjazottak 1946-tól

1946

Majzon László

1948

id. Noszky Jenő

1950

Vendel Miklós

1954

Vadász Elemér

1958

Szádeczky-Kardoss Elemér

1961

Szörényi Erzsébet

1963

Pantó Gábor

1966

Schréter Zoltán

1969

Fülöp József

1972

Koch Sándor

1975

Székyné Fux Vilma

1978 Bárdossy György
1981
Jantsky Béla
1986
Rónai András
1991
Erdélyi Mihály
1994
Balogh Kálmán
1997
Géczy Barnabás
2000
Pécsi Márton
2003
Papp Gábor
2006
Császár Géza
2009 Budai Tamás, Fodor László
2012 Földvári Mária
2015
Hably Lilla

Szabályzat