Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály rövid története


Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály a Társulat viszonylag fiatal szakosztálya, 1997. április 18-án alakult meg. Elődje a MFT Oktatási Bizottsága volt, melynek fő célja az volt, hogy a geológia szerepét a közoktatásban erősítse. Az 51 alapító taggal megalakult OKSZ ennek nyomdokain tovább haladva, működésének kezdeti szakaszában lépéseket tett annak érdekében, hogy a geológia önálló tárgyként szerepeljen az iskolai oktatásban. A 2006. évi vezetőségváltástól a Szakosztály inkább a felsőoktatási kérdésekre helyezte a hangsúlyt, illetve a tehetséggondozás keretében évi rendszerességgel megszervezi a középiskolás diákok számára a földtudományi diákkonferenciát.

Az OKSZ első három elnökségi periódusában a vezetőség 20 tagból állt, akik különböző területeket képviseltek (felső- és közoktatás, reklám és média, oktatáspolitikai szakértő, stb).

2006-tól az elnöki teendőket Hartai Éva látja el. Az elnökséggel együtt a vezetőség is megújult. A 11 főre redukálódott vezetőség mindegyik tagja egy-egy hazai felsőoktatási intézmény oktatója. Az új vezetőség új irányelveket fogalmazott meg. Ennek értelmében nem a geológia kötelező tananyagként való bevezetése a fő cél, hanem inkább az ismeretterjesztő tevékenységet kell erősíteni. 2007-től a középiskolai tehetséggondozás keretében az érdeklődő diákok számára az OKSZ évente megrendezi az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a földtani felsőoktatás helyzetével, nemzetközi összehasonlításban is. A Földtani Felsőoktatási Fórumok megszervezése mellett ezt a célt szolgálja az FP7 keretprogram támogatását elnyert EuroAges projektben való részvétel. A projekt célja a geológusképzés kimeneti mutatóinak harmonizációja az EU tagállamokban, az egyetemek közötti átjárhatóság és a munkavállalási feltételek javítása érdekében.