Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Aktualitások


Új! 


Szeptember 2. (szerda) 15.00 óra

ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, földszint, Kitaibel Pál terem (0-823).

Az AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, az ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLY, a MAGYAR TALAJTANI TÁRSASÁG TALAJÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, az MTA VESZPRÉMI TERÜLETI BIZOTTSÁG és a PANNON EGYETEM közös rendezvénye

 

Nemecz Ernő: Mállási indexek és jelentőségük az üledékes kőzettanban

A kb. 60 perces előadást követően ünnepi köszöntés a professzor 95. születésnapja alkalmából az Ásvány- és Kőzettárban (ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, földszint, 0-603)

 

További információ: Tóth Erzsébet (elnök, Agyagásványtani Szakosztály; titkár, Ásványtan-Geokémiai Szakosztály), tel.: +36-20-9120-163, e-mail: celadonite@gmail.com

 

 Az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály tisztújító ülése

2012. április 20.


A programfüzetben közölt előzetes értesítésnek megfelelően az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály tisztújító ülésére az idei legnagyobb szakterületi rendezvény, a miskolci Egyesített 5. Ásványtudományok a Kárpátokban és 3. Közép-Európai Ásványtani Konferencia (Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC)) alatt kerül sor. A tisztújító ülésen való részvételhez konferenciaregisztráció nem szükséges, sőt a tisztújító ülésre érkező szakosztályi tagok a konferencia előadásait is regisztráció nélkül meghallgathatják, illetve a posztereket megnézhetik. Mindazonáltal kérjük a 
a Tisztelt Tagtársakat, hogy keressék fel a konferencia regisztrációs pultját és ott jelentkezzenek be. A rövid tisztújító ülésre a délelőtti előadások után kerül sor, tehát az ülés nem ütközik a programmal. A délutáni előadások csak 16 órakor kezdődnek, így előreláthatólag a tisztújító ülés után még a poszterek megtekintésére is jut idő. A szavazatszámlálás közben a tisztújító ülés résztvevői szendvicsebéddel tölthetik el a várakozás perceit. A szakosztályvezetőségnek az ülésen megvitatandó beszámolóját időkímélés céljából, illetve azért, hogy a Tisztelt Tagtársak alaposan át tudják tekinteni, nem a helyszínen ismertetjük, hanem itt a szakosztályi honlapon tesszük közzé. Kérjük a szakosztályi tagtársakat, hogy töltsék le a beszámolót, és olvassák el még az ülés előtt.

A tisztújító ülés időpontja: 2012. április 20. (péntek), 13 óra 15 perc

A tisztújító ülés helye: Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros,
A/3 épület III. emelet, Ásvány- és Kőzettani Tanszék, Pettkó-terem

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja 13 óra 30 perc, helyszíne változatlan.


A jelöltek névsorát l. lentebb a szakosztályi választási bizottság közleményében.

A szakosztály tagjainak
letölhető névsora. Megjegyzés: a listán csak azok a személyek szerepelnek, akik a társulati nyilvántartásban bejelölték a szakosztályt (a 2011. november-decemberi Hírlevélben az "Ásv" oszlopban x jel taláható).

A választással kapcsolatos néhány praktikus tudnivaló.

A konferencia honlapja
http://www.mscc-cemc.com/.


Kérjük a  Tisztelt Tagtársakat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a tisztújító ülésen.


Az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály leköszönő vezetősége

 

 

 

A szakosztályi választási bizottság közleménye

Jelöltlista
Az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezetőségválasztását előkészítő jelölés eredménye alapjánElnök:
Dobosi Gábor
Szakáll Sándor

Titkár:
Cora Ildikó

Vezetőségi tag:
Bajnóczi Bernadett
Dobosi Gábor
Dódony István
Földessy János
Kiss Gabriella
Kovács István
M. Tóth Tivadar
Németh Tibor
Pál Molnár Elemér
Papp Gábor
Pósfai Mihály
Raucsikné Varga Andrea
Sági Tamás
Schubert Félix
Sipos Péter
Szabó Csaba
Szakáll Sándor
Tóth Erzsébet
Weiszburg Tamás

Megjegyzések a jelöltlistához:
1) Összesen 28 szakosztályi tag élt a jelölés jogával (e-mailen, telefonon és személyesen)

2) A jelöltlistára azok kerültek fel, akik az egyes pozíciókra legalább 3 jelölést kaptak, és megkérdezés esetén a jelölést az adott pozícióra elvállalták. (megjegyzés: amennyiben valaki elnöki, titkári pozícióra és vezetőségi tagságra is kapott jelölést, de az elnöki és titkári pozíciókra nem kapta meg a szükséges 3 jelölést, akkor az egyes pozíciókra kapott jelöléseket összeadva a vezetőségi tagság elvállalására kérdezett rá a Jelölőbizottság)

3) Elnöki pozícióra 27 jelölés történt. Legalább 3 jelölést kapott, de nem vállalta az elnökséget: Papp Gábor, Pósfai Mihály, Weiszburg Tamás 3-nál kevesebb jelölést kapott: M. Tóth Tivadar, Kovács István.
4) Titkári pozícióra 26 jelölés történt. Legalább 3 jelölést kapott, de nem vállalta a titkárságot: Papp Gábor 3-nál kevesebb jelölést kapott: Benkó Zsolt, Farkas Izabella, Kiss Gabriella, Kristály Ferenc, Kovács István, Sági Tamás, Szakáll Sándor, Váczi Tamás, Weiszburg Tamás.

5a) Akik legalább 3 jelölést kaptak vezetőségi tagságra, azok mind vállalták ezt a funkciót.

5b) Az alábbiak kaptak még 1 vagy 2 jelölést vezetőségi tagságra (de a vezető funkcióra való jelölésükkel sem kaptak 3 vagy annál több jelölést): Benkó Zsolt, Berkesi Márta, Demény Attila, Embey Isztin Antal, Guzmics Tibor, Harangi Szabolcs, Hartai Éva, Kele Sándor, Kiss Balázs, Kónya Péter, Kristály Ferenc, Kovács Kis Viktória, Mádai Ferenc, Polgári Márta, Raucsik Béla, Rózsa Péter, Thamóné Bozsó Edit, Viczián István, Zajzon Norbert

További megjegyzések:
A fenti jelöltlista nem lezárt lista. A választási ügyrend előírása miatt a jelen állapotot a március-áprilisi programfüzetben, illetve elektronikus változatban közzé kell tenni. További jelölések leadhatók a Jelölőbizottságnak (az elérhetőségi adatokat l. lentebb), és a listára jelöltként felkerülhet, akit legalább hárman jelölnek, és a jelölt nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.


Budapest, 2012. február 24.


A Jelölőbizottság:
Szakmány György (elnök)
Földvári Mária (tag)
Czuppon György (tag)


Felhívás az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály tagjaihoz


Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály december 12-i ülésén megválasztották a szakosztály választási bizottságát, a bizottsági tagok pedig a VB elnökét. Kérjük a tisztelt tagtársakat, személyesen, levélben vagy e-mailben küldjék meg a szakosztály új vezetőségére vonatkozó javaslataikat a VB valamelyik tagjának. A tagok elérhetősége:
Szakmány György (elnök): gyorgy.szakmany@geology.elte.hu, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 3722500/8356
Czuppon György (tag): czuppon@geochem.hu, GKKI, 1112 Budapest, Budaörsi út 45, 309-2600/1112
Földvári Mária (tag): foldvari@mafi.hu, MÁFI, 1143 Budapest, Stefánia út 14, 2510999/192

̶2Jelöltállítási és szavazati joguk van a szakosztály bejegyzett tagjainak, és ők választhatók is, kivéve a VB tagjait. Arra nézve, hogy kik a szakosztály tagjai, a társulat titkárságának nyilvántartása irányadó.̶1 ̵1 idézet a szakosztályi ügyrendből. A tagok névsora a szeptember-októberi hírlevélben megtalálható.

 

 

7. Téli Ásványtudományi Iskola
Balatonfüred, 2012. január 20-21.

Részletes program

Kiemelt téma: ásványok és hullámok
avagy minden, ami az ásványok és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásával kapcsolatos, beleértve egyes fizikai tulajdonságokat és vizsgálati módszereket

A balatonfüredi iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak találkozója, melyen hosszabb, review jellegű meghívott előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.

A kétnapos programban résztvevők a megadott címen foglalhatnak szállást. Lehetőség van egy-egy napi részvételre is, az előadásokon való részvétel ingyenes.

A programmal és egyéb praktikus tudnivalókkal kapcsolatos további információt a társulati honlapon és az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának honlapján (www.mft-asvgeok.nhmus.hu) tesszük közzé.
Szállás (2012. január 20.):
Blaha Lujza Hotel és Étterem, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 4.
Szállásköltség: kétágyas elhelyezés esetén 6500 Ft, egyágyas szoba 9000 Ft.

Kérjük, hogy a szállást közvetlenül a szálloda fenti címén rendeljék meg.

 

6. Téli Ásványtudományi Iskola
Tájkép IMA után - nemzetközi trendek és hazai aktualitások2011. január 21̵-22. (péntek-szombat)
Balatonfüred, Blaha Lujza Hotel, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 4.

Az MTA GEOKÉMIAI ÉS ÁSVÁNY-KŐZETTANI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK NANOÁSVÁNYTANI MUNKABIZOTTSÁGA
és az MFT ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLYA közös rendezvénye

A balatonfüredi iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak találkozója, melyen hosszabb,'review' jellegű meghívott előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.


A végleges program


Első nap, 2011. január 21. Péntek

10:30 - 10:40   Pósfai Mihály Köszöntő

10:40 - 11:00   Dódony István: A gránátok kristálykémiájának érdekességei (a vörösiszapban lévő hidrogránát kapcsán)

A gránátok kristálykémiája messze túlnyúlik az ugrandit̵1piralspit sorok határain. A bauxit Bayer-eljárással való feldolgozása során is képződnek gránátszerkezetek, melyek jövőbeli ásványtani, kristálykémiai vizsgálata még sok újdonságot igér.

 11:05 - 11:20   Szabó Csaba: Almasfüzitői vörösiszap geokémiai vizsgálata

Az előadás a jelenleg is csak részben lefedett VII-es kazetta anyagának vizsgálati eredményeit mutatja be, beleértve a fekü vörösiszap és a felette lévő három fedőréteg ̵1 mesterséges talaj ̵1 alkotó elegyrészeinek a vizsgálatát. A tározón hat fúrást mélyítettünk (kézifúróval), így mintáztuk meg az 1996̵12001 között lerakott fedőrétegeket, hogy kimutassuk az anyagi összetetelükben megmutatkozó változást (vagy különbséget).

11:25 - 11:35   Rostási Ágnes: A kiömlött vörösiszap ásványtani és geokémiai jellegzetességei

Előadásomban vörösiszapminták és az ezekből származó reszuszpendált por ásványtani  (XRD, XRF, ESEM, TEM) és geokémiai (ICP-MS) vizsgálatainak eredményeit foglalom össze.

 11:40 - 11:50:   Hoffer András A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai

Munkánk során vizsgáltuk a vörösiszap kiporzódásának mértékét, a reszuszpendálható frakció alkalinitását és méreteloszlását, melyek alapján a lehetséges egészségügyi hatásokra következtettünk. Toxikológiai tesztekkel a PM1-10 frakciót is megvizsgáltuk.

11:55 - 12:10   Somlai János, Kovács Tibor, Kovács József, Sas Zoltán, Szeiler Gábor: Az Ajka környéki vörösiszapmező radiológiai vonatkozásai

Az előadás a vörösiszap radiológiai paraméterei meghatározásának eredményeit mutatja be (radionuklidkoncentráció, radonemanáció, -exhaláció), valamint a területen tartózkodók sugárterhelésének becslését tárgyalja.

12:15 - 12:30   Marsi István, Vatai József, Szentpétery Ildikó: Földtani térképezés és környezet (gondolatok a kolontári katasztrófa kapcsán)

Az előadás első részében vázlatosan bemutatjuk a vörösiszap-katasztrófa által érintett térség földtani felépítését, valamint a MÁFI Kolontár környezetében 2010 végén végzett földtani reambulációjának néhány eredményét (felszínközeli képződmények felépítése, Torna-patak keresztszelvénye, kapcsolódások a terület földtani-talajtani felépítésében). A második rész a környezetvédelem, környezethasználat és a mérnöki tervezést szolgáló alkalmazott kutatások kapcsolódási pontjait vizsgálja.

12:35 - 12:50   Vatai József, Jordán Győző, Fügedi Ubul: A talajok és felszínközeli üledékek ásványtani-geokémiai jellegzetességei a kolontári iszaptározó környékén

A környék üledékeiben a nyomelemtartalom a geokémiai nagytáj értékeihez képest is alacsony. Kérdés: felhasználható-e a vörösiszap talajjavításra, és ezt mennyiben befolyásolja a talajok és a felszínközeli üledékek ásványtani összetétele.

 

12:55 - 15:00   Ebédszünet

 

15:00 - 15:15   Fügedi Ubul, Szentpétery Ildikó: A gát szakadásának ásványtani-geokémiai-szedimentológiai okai

Az átszakadt nyugati falat, a gát egyéb részeitől eltérően, három szakaszban építették. Valószínűleg itt volt az épülő kazetta bejárata, amin feltöltés közben jelentős mennyiségű nátronlúg ömlött ki. A nyugati falban kimutathatók az egykori, laza gátlábi törmelékek, a második szakasz rétegei között pedig több tucat méter hosszú lúgkorróziós zsákok alakultak ki. A katasztrófa oka föltehetően a gát tömeges mikrorepedéseinek összeszakadása (ridegtörése) volt az alapozásban repedéseket, suvadásra utaló nyomokat nem láttunk.

15:20 - 15:30   Weiszburg Tamás: A gipsz és a lúgosság

A gipsz lúgossá vált élővizekben való viselkedését modelleztük egyszerű laboratóriumi kísérletekkel annak eldöntésére, hogy célszerű-e az élővizeket a lúgosság csökkentésére gipsszel kezelni.

15:35 - 15:50   Üveges Viktória, Hubai Katalin Eszter, Kovács Kata, Kucserka Tamás, Andirkó Lászlóné, Matulka András, Padisák Judit : A vörösiszap-szennyezés hatása a Torna-patak és a Marcal vizének fizikai és kémiai paramétereire és élővilágára

A vörösiszap-ár levonulását leginkább a víz pH-, p-m lúgosság- és vezetőképesség-értékei alapján lehet jól nyomon követni, melyeket folyamatosan mérünk a katasztrófa napjától kezdve. A Marcalon a kiülepedett gipszen növő algabevonat fotoszintetikus aktivitása reménykedésre adhat okot. Sajnálatos azonban, hogy a katasztrófát követően a mai napig tartó, semlegesítő célú savazás addig érintetlen élőhelyeket tett tönkre, elpusztítva ezzel számos természetvédelmileg is értékes élőlényt is.

15:55 - 16:05   Kovács Kata, Kucserka Tamás, Selmeczy Géza, Padisák Judit: Makroélet az iszapár után a Torna-patakban és a Marcal folyóban

Az iszapár a Torna-patak és a Marcal makroélővilágát feltehetően akkor is megsemmisítette (elsodorta)  volna, ha nem oly mértékben lúgos , ezért az élővilág károsodása nagyon súlyos. Az ár levonulása óta havonta vizsgáljuk a két vízfolyást 12 mintavételi ponton és keressük a túlélőket, melyeknek élőhelyét az iszap-, majd a gipszlerakódás jelentősen megváltoztatta.

16:10 - 16:30   Németh Tamás: Ember és környezet ̵1 egy katasztrófa tükrében

 

16:35 - 17:00   Kávészünet

 

17:00 - 17:20   Dobosi Gábor: A gyémántok kristályosodása természetes és kísérleti körülmények között (beszámoló az IMA DE44 ̶2gyémántszekciójában̶1 elhangzott előadásokról)

Az előadás röviden ismerteti a kratoni litoszféraköpeny mélyén történő gyémántkristályosodással, a karbonádó gyémántok eredetével, illetve a kísérleti gyémántkristályosítással kapcsolatos legújabb eredményeket az IMA konferencián elhangzott előadások alapján.

17:25 - 17:50   Dódony István, Pekker Péter: Elektronkrisztallográfia Az elektronkrisztallográfia célja: szubmikronos kristályok szerkezetének megismerése atomi fölbontással.

Több iskola/stratégia fejlődik ma is. Ezek közül a precessziós elektrondiffrakciós felvételek 3D-s adatkészletét használó, a röntgenkrisztallográfiában kifejlődött ún. direkt módszerek elektronsugaras alkalmazására mutatunk példákat (dicsekszünk és panaszkodunk).

17:55 - 18:10   Molnár Ferenc, Greg B. Arehart, Simon Poulson, Dean M. Peterson, Steven A. Hauck: Ásványtani, kőzettani és geokémiai zonáció oka a Duluth Komplexum (Minnesota, USA) réz-nikkel-platinafém ércesedésében kénizotópos vizsgálatok alapján

18:15 - 18:30   Gál Benedek, Molnár Ferenc, Aberra Mogessie, Dean M. Peterson: Fluidumszegregáció és jelentősége a South Kawishiwi Intrúzió (Duluth Komplexum, Minnesota, USA) réz-nikkel-platinafém ércesedésének létrejöttében ásványtani, kőzettani és geokémiai megfigyelések alapján

Az 1,1 milliárd éves Duluth Komplexum része a troktolitos összetételű South Kawishiwi Intrúzió, amelynek feküközeli egységeiben számottevő szulfidos réz-nikkel-platinafém ércesedés található. Vizsgálataink alapján az ércesedés összetételét az elsődleges magmás folyamatok mellett a kristályosodás során végbemenő fluidumszegregációs folyamatok is befolyásolták, amit különböző szöveti és ásványtani bizonyítékok, többek között apatitszemcsék halogén-összetételének változásai támasztanak alá.

18:35 - 18:50   Viczián István: Beszámoló a 12. Székelyföldi Geológus Találkozóról

Az előadás beszámol a Vargyas-szakadékban tett kirándulásról, a konferencián elhangzott előadásokról és a helyi szakmai életről. Tóth Attila megjelent könyve alapján ismerteti a korondi ̶2aragonit̶1-lelőhelyet.

18:55 - 19:05   Cora Ildikó, Dódony István, Czugler Mátyás, Aleksander Rečnik: A mežicai wulfenit szimmetriájáról

Ma a wulfenitet [PbMoO4] scheelitszerkezetű, I41/a (tetr. dipir. oszt.) tércsoportú ásványként ismerjük. Előadásunkban az ettől eltérő szimmetriájú, hemimorf mežicai wulfeniten végzett egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás és -finomítás eredményeit mutatjuk be.

 

Második nap, 2011. január 22. Szombat

 

9:00 - 9:15   Krassay Zita: Miocén vulkanizmus a Kárpát̵1Pannon térség ÉK-i részén

Az előadás a Japánban végzett doktori munkám rövid összefoglalója. A dolgozat célja a Tokaj̵1Eperjesi-hg., Kárpátalja és az Észak-Alföld területéről gyűjtött magmás kőzetek geokémiai elemzése, a kőzeteket kialakító petrogenetikai folyamatok rekonstruálása, valamint ezen folyamatok tektonikai keretbe való illesztése volt.

9:20 - 9:35   Kovács István: A litoszféra̵1asztenoszféra határ újszerű kőzettani és geokémiai értelmezése

Az elődásban a 90-100 km mélységben globálisan megjelenő kis szeizmikus sebességű övezet újszerű, kísérleti kőzettani megközelítését fogom bemutatni.

9:40 - 9:50   Topa Boglárka, Weiszburg, Tamás, Lovas György: Belélegezhető szemcseméretű kvarcpor mennyiségi vizsgálata

Az ELTE Ásványtani Tanszéke a WASP nemzetközi akkreditációs rendszerhez csatlakozva kidolgozta eljárását belélegezhető kvarc mennyiségi kimutatására munkaegészségügyi célú, szálló porokból vett szabványos mintákból. Az előadás a technikát és a mérhető koncentrációs tartományokat ismerteti. Hozzá kapcsolódóan bemutatjuk egy, az izlandi vulkáni hamu magyarországi veszélyeiről terjesztett híresztelés cáfolatát.

9:55 - 10:10   Orbán Richárd, Dódony István: Alumíniumolvadék és kvarc reakciótermékeinek jellemzése

Korunk anyagtechnológiájában jelentős szerep jut fém-kerámia kompozitanyagok fejlesztésének, alkalmazásának. Munkánk során kvarcot reagáltattunk fémalumíniummal, majd a reakciótermékeket fény- és elektronmikroszkópos, valamint röntgendiffrakciós vizsgálatokkal jellemeztük.

10:15 - 10:35   Sáfrán György: Ionsugaras megmunkálás a nanotudományban

A modern anyagok és eszközök ̵1 keménybevonatok, érzékelők, adathordozók stb ̵1 nanoszerkezetének kialakításában és vizsgálatában meghatározó szerepe van a különböző ionsugaras technikáknak.  Az előadás ezeket ismerteti, kiemelve a transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatoknál alkalmazott ̶2hagyományos̶1 és fókuszált ionsugaras (FIB) mintapreparálási technikákat.

10:40 - 10:50   Gherdán Katalin: Középkori nemesfém fonalak FIB/SEM vizsgálata

Problémák és lehetőségek történeti textíliákat díszítő fémfonalak anyagvizsgálatában.

10:55 - 11:15   Bajnóczi Bernadett: Kerámiamázak archeometriai kutatásának ásványtani-geokémiai vonatkozásai

A kerámiák mázának anyagtani szempontú archeometriai kutatása a felhasznált nyersanyagok azonosítását és a készítési technika rekonstrukcióját foglalja magába. Az üveges alapanyag mellett a mázban előforduló különféle zárványok érdemelnek figyelmet, amelyek részben reliktumok, részben a máz kiégetése és hűlése során létrejövő fázisok. Az előadásban az ólomtartalmú mázak kutatási eredményeiből mutatok be irodalomból vett példákat.

 

11:20 - 11:40   Kávészünet

 

11:40 - 12:00   Pekker Péter, Hegman Norbert, Dódony István: Orientációs térképezés transzmissziós elektronmikroszkóppal

Az előadás az orientációs térképezés (textúrameghatározás) egy új, transzmissziós elektronmikroszkópos módszerét mutatja be, mely módszer nanométeres (~1-10 nm) felbontásával hatékony eszköze a szubmikrométeres szemcseméretű anyagok szöveti jellemzésének.

12:05 - 12:20   Takács Ágnes, Molnár Ferenc: Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány-vizsgálatokban

Már több mint 80 éve ismert, hogy egyes, a látható fényben opak ásványok az infravörös sugárzás egy részét átengedik. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a kristályorientáció milyen hatással van az infravörös fénnyel szemben tapasztalt tulajdonságokra. A recski enargiton végzett vizsgálataink eredményei arra utalnak, hogy az opak ásványok fluidzárványai egy-egy földtani folyamat olyan hőmérséklet-, nyomás-, és oldatösszetétel-jellemzőit is őrizhetik, melyeket nem ismerhetnénk meg, ha csak a látható fényben átlátszó ásványok fluidzárványait tanulmányoznánk.

12:25 - 12:45   Földessy János: Rudabánya újrafelfedezése

Hogyan csináljunk elhagyott vasérclelőhelyből több mint ígéretes színesérc-előfordulást? Egy példa egyetemi kutatócsapat és ipar többéves együttműködésének gyümölcsöző voltára ínséges időkben.

12:50 - 13:05   Menyhárt Adrienn, Szakáll Sándor, Pekker Péter: Arzenátásványok a velencei-hegységi Likas-kőről

Az előadásomnak a velencei-hegységi Likas-kő környékéről származó már ismert arzenátok, és néhány eddig még le nem írt arzenátásvány bemutatása a célja, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos illetve röntgendiffrakciós módszerekkel.

13:10 - 13:25   Molnár Ferenc, Tuba Györgyi, David. H Watkinson, Peter Jones: A Sudbury Magmás Komplexum feküjében előforduló Cu-Ni-platinafém ércesedések és hidrotermális átalakulási zónák stabilizotóp- (O,H,S-) geokémiájaSzeretettel várunk minden érdeklõdõt a balatonfüredi Téli Ásványtudományi Iskola elõadásaira. Amint a fenti programból látható, idén három témakörben lesznek elõadások, és meglehetõsen tágan értelmeztük az ásványtudományt (fõleg a vörösiszapos téma esetében).

Néhány gyakorlati tudnivaló:
- az elõadások a Blaha Lujza szállodában lesznek, a részvétel ingyenes
- kérem, hogy aki még nem tette meg, jelezze részvételét a mihaly.posfai@gmail.com címen
- kedvezményes szállás foglalható a Blaha szállóban (www.hotelblaha.hu), hivatkozva a rendezvényre
- ha netán a Blaha megtelik, a közeli Astoriát ajánlom (ez nem vicc, www.astoriaszallo.hu)
- kávét, ásványvizet, némi pogácsát a szünetekben biztosítunk
- az ebédrõl, vacsoráról mindenki maga gondoskodik (a közelben több új étkezõhely nyílt tavaly óta)
- parkolásra a Blaha udvarát illetve a szomszédos Csokonai utcát ajánlom
- a vonatközlekedés Budapestrõl mostanában az eddiginél is körülményesebb, ajánlom a buszt

- megfontolásra ajánlom a szombat délután, sõt a vasárnap itt-töltését a Blaha szálló közvetlen szomszédságában tavaly óta három kitûnõ múzeum illetve kiállítás nyílt (Vaszary Villa, Jókai-ház, Városi Múzeum - www.vaszaryvilla.hu)

 

Szállás (2011. január 21.):
Blaha Lujza Hotel és Étterem
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 4.
Tel.: 06/87 581-210, 87 581-215 Fax.: 06/87 581-219
hotelblaha@t-online.hu, http://www.hotelblaha.hu/
Szállásköltség: kétágyas elhelyezés esetén 6500 Ft, egyágyas szoba 9000 Ft.

Kérjük, a szállást közvetlenül a szálloda fenti címén rendeljék meg.