Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Lóczy Lajos Emlékplakett


LÓCZY LAJOS EMLÉKPLAKETT


A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2009. december 18-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulat 2010 márciusától a földtudományok terén végzett kiemelkedő, illetve tartósan eredményes oktatási és közművelődési tevékenység elismerésére, az arra érdemes jelöltnek a Lóczy Lajos Emlékplakettet adományozza. A Választmány a határozatot 2010. március 12-i ülésén jóváhagyta.

AZ EMLÉKPLAKETT LEÍRÁSA
Az emlékplakett homlokzati oldalán Lóczy Lajos domborművű arcképe látható. Az arckép alatt "LÓCZY LAJOS 1849-1920" szöveg helyezkedik el. Az emlékplakett hátoldalán a "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT A KIEMELKEDŐ OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRT" felirat áll. A hátoldalra véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás éve. Az emlékplakett anyaga bronz, téglalap alakú, mérete 66×42 mm. Tervezője R. Kiss Lenke szobrászművész.

AZ EMLÉKPLAKETT ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. Az Emlékplakett évente a Közgyűlésen adható át.
2. Az Emlékplakettet a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagja nyerheti el.
3. Az Emlékplakett odaítélésére a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagja nyújthat be jelölést és javaslatot.
4. A javaslathoz mellékelni kell a jelöltre vonatkozó részletes indoklást.
5. A javaslatot az Oktatási és Közművelődési Szakosztály vezetősége bírálja el, és tesz előterjesztést a Választmánynak.
6. Az Emlékplakett odaítéléséről a Választmány dönt.
7. Az Emlékplakett első alkalommal a 2010. évi rendes Közgyűlésen kerül átadásra.
8. Az Emlékplakettet az Oktatási és Közművelődési Szakosztály elnöke adja át.
9. Az Emlékplakettet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
10. Az Emlékplakett oklevél átadásával jár.

AZ EMLÉKPLAKETT ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE
1. Odaítélésre vonatkozó javaslatot évente november 15-éig lehet a Társulat Elnökségéhez benyújtani. Erre vonatkozó felhívását az aktuális (szeptember-októberi) Hírlevélben, valamint szeptember 30-ig a Társulat honlapján, esetenként más úton is közzé teszi.
2. Az Elnökség a beérkezett javaslatokat november 30-éig megküldi az Oktatási és Közművelődési Szakosztály (OKSZ) elnökének és titkárának.
3. Az OKSZ vezetősége a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti indoklással ellátott javaslatát a Választmány elé. A Vezetőség csak egy javaslatot terjeszthet elő. A Vezetőség javaslatát a Választmány csak az Emlékplakett Szabályzatának megsértése esetén utasíthatja el. Ilyen esetben az Emlékplakett odaítéléséről a Közgyűlést megelőző 30 napon belül az Elnökség közvetlenül dönt.
4. Az OKSZ vezetősége akkor határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Vezetőség szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
5. Az OKSZ vezetősége maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
6. Az OKSZ vezetősége üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
7. Az Emlékplakett odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az Emlékplaketthez mellékelni kell.
8. Az odaítélésről szóló határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.
Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette

Az emlékplakettet 2010. évben Antal Sándor tagtársunk nyerte el.

2011. évben Hartai Éva

2012. évben Bognár Lászlóné Soproni Jolán és Hunyadi József

2013. évben Futó János

2014. évben Szederkényi Tibor

2015. évben Galácz András, Pál Molnár Elemér

2016. évben Juhász Árpád