Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Kertész Pál Emlékérem


A KERTÉSZ PÁL EMLÉKÉREM  SZABÁLYZATA


A Magyarhoni Földtani Társulat a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén úgy határozott, hogy Kertész Pál (1928-2012) tiszteletére emlékérmet alapít.
A Társulat az emlékérmet azon tagjainak adományozza, akik a mérnökgeológia és környezetföldtan terén végzett tartósan eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, elősegítik a mérnökgeológia és környezetföldtan hazai elismertségét és megismertetését, szorosabbá fűzik kapcsolatukat a rokon tudományokkal. Jelentősen hozzájárulnak e területek tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

AZ ELMÉKÉREM LEÍRÁSA
Az emlékérem homlokzati oldalán Kertész Pál mellképe látható, "KERTÉSZ PÁL EMLÉKÉREM” körirattal. Hátoldalán az adományozott személy neve és az adományozás évszáma szerepel. Az emlékérem átmérője 67 mm, anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. Az emlékérem azoknak adományozható, akik szakmai, társadalmi és oktatási tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló elkötelezettségüket a Magyarhoni Földtani Társulat és ezen belül a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály iránt. Folyamatosan tevékeny részt vállaltak a Szakosztály tevékenységének és céljainak hazai és külhoni megismertetésében és elismertetésében.
2. Az emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat rendes vagy tiszteleti tagjának adományozható.
3. Egy alkalommal csak egy emlékérem adományozható.
4. Az emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
5. Az emlékérmet a Társulat Elnöksége adományozza.
6. Az emlékérem első kiadására a 2015. évi Tisztújító Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően megfelelő jelölés esetén évente a Közgyűléseken kerül átadásra.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE
7. Az Emlékérem odaítélésére a Társulat bármely tagja nyújthat be jelölést és javaslatot írásban a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály elnökének címére, november 30-ai beérkezéssel. Erre vonatkozó felhívást a Társulat a szeptember-októberi Hírlevélben, vagy körlevél formájában szeptember 30-ig teszi közzé.
8. Az Elnökség november 30.-ig a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály tagjai közül a szakosztály elnöke mellett további négytagú Ajánló Bizottságot kér fel. Az 5 fős Bizottság elnökét a tagok maguk választják meg. A Bizottság jogosult javaslatokat bekérni a Társulat tagjaitól, szervezeteitől.
9. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
10. A Bizottság titkos szavazással, szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.
11. Bizottság az éves Közgyűlést megelőzően, január 31.-ig terjeszti - indoklást is tartalmazó - javaslatát az Elnökség elé. A Bizottság csak egy személyre tehet javaslatot.
12. Az Elnökség kizárólag a Bizottság írásbeli előterjesztése alapján többségi szavazattal dönt. Amennyiben az Elnökség a Bizottság javaslatát nem fogadja el, akkor abban az évben az Emlékérmet nem adja ki.
13. Az Elnökség döntését az éves Közgyűlést 30 nappal megelőzően köteles meghozni.
14. Az emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
15. Az Emlékérmet a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke és a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály elnöke közösen adja át.
Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentendő a Földtani Közlönyben.
Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

                                Baksa Csaba, elnök

2015. évben az érmet Greschik Gyula kapta

2016. évben az érmet  Paál Tamás kapta