Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Hírek

 

 

 

A miskolci ME AFKI vezette konzorcium energiahordozók technológiai fejlesztését célzó GINOP pályázatot nyert.
2016.07.18.


 *****

Detre Csaba köztiszteletnek örvendő, és tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk június 7-én a Farkasréti temetőben történt temetésén, mintegy száz fős gyászolótömeg előtt elhangzott búcsúbeszédeket adjuk közre.

Brezsnyánszky Károly beszéde

Dudich Endre írása, felolvasta Fabó László.
2016. június 10.


*****

A napokban elhunyt Somfai Attila geológus mérnökre, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának emeritusz professzorára, az Ásványtani-Földtani Intézet egykori igazgatójára emlékezik a kar a honlapján.
2015. szeptember 21.


2015. március 19.
Örömmel tudatjuk, hogy Társulatunk előterjesztése és több személyiség ajánlása nyomán dr. Bérczi István ex elnök Úr március 15-e alkalmából a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban átvette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést.


*****

A magyar bányászatnak van jövője
2014. február 20.

Rózsaszentmártonban, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének kihelyezett ünnepi elnökségi ülésén írták alá a Bányászai Együttműködési Fórum Együttműködési Nyilatkozatát

Tizenhárom szervezet írta alá a Bányászati Együttműködési Fórum Együttműködési Nyilatkozatát Rózsaszentmártonban. A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének tagjai másfél évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy egy átfogó dokumentumot készítenek, amellyel felhívják a mindenkori kormány figyelmét a bányászatban rejlő lehetőségekről. Karl Béla, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége Egyesület elnöke azt elmondta, ők még azt tanulták az iskolában, hogy hazánk ásványi kincsekben szegény. Ám úgy gondolják, hogy a nemzet kincseit ki lehet aknázni, ez a folyamat pedig oldhatná a munkanélküliség- és a gazdasági helyzet okozta feszültségeket. Ezen kívül értékeket is teremtene.
A kormány 2012-óta dolgoz ki stratégiákat a bányászat fellendítése érdekében. – Négy pontban foglaltuk össze a szakma fejlesztésének fő irányait: szénbányászat újraindítása, a geotermika fokozott kihasználása, az ércbányák újraindítása, valamint a bányászati hulladékok feldolgozása. Már több irányban is elkezdődtek a szerveződések, ezért azt gondolom, hogy egyre többet lehet majd hallani az ágazat újraszervezéséről, újraindításáról – magyarázta Kasó Attila, miniszterelnöki megbízott.
Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: országos szinten, és a környékbeli településeknek fontos a bányászat. Véleménye szerint a szakma és a politika összefogásával fellendülhet az ágazat.
Rózsaszentmárton számára pedig kiemelten fontos, hogy a dokumentumot a településen írták alá. – A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének községünk is alapító tagja volt 2006-ban, azóta aktív tevékenységet folytatunk a közös munka során. Részt vettünk a stratégia és a cselekvési terv kidolgozásában – mondta Sipos Jánosné, a falu polgármestere.

*****

Az ásványvagyon minősítés, -értékelés és -gazdálkodás ankét eredménye

Baksa Csaba megnyitóbeszéde

 
2013. február 21-én lezajlott a Magyarhoni Földtani Társulat által kezdeményezett „A magyarországi bányászat megújulását megalapozó háromrészes földtani kutatási ankét” sorozat első előadóülése. A rendezésben közreműködött a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), aki a Stefánia úti patinás épületében adott otthont a rendezvénynek.
Az ankét Az ásványvagyon minősítés, -értékelés és -gazdálkodás aktuális kérdéseivel foglalkozott.

A rendezvény aktualitását az adta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium február 25-ig várja honlapján a civil és szakmai szervezetek észrevételeit az „Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február” c. anyagával kapcsolatban.
A Magyarhoni Földtani Társulat, már a 2012. évben létrehozott egy „Ásványvagyon értékelési- és minősítési munkabizottságot annak érdekében, hogy magas színvonalú szakmai hátteret biztosítson a készülő Nemzeti Ásványvagyon gazdálkodási Stratégia kidolgozásához.
A Társulat mostani ankétjára nem csak a szakma legkiválóbb szakértőit hívta meg, hogy bemutassák az ásványvagyon nyilvántartás és gazdálkodás aktuális helyzetét, és problémáit, de a jövő építése érdekében a legfiatalabb generációt képviselő egyetemi „Student Chapterek” képviselőit is, mint a „Society of Economic Geologists Hungary Student Chapter” ELTE, illetve az AAPG ELTE-n, illetve a Miskolci Egyetemen működő Student Chapterét. A Társulat ezzel kívánja elérni, hogy szerves kapcsolat alakulhasson ki a jelenlegi gyakorlat, valamint a tudomány eredményeit most kóstolgató, de azok alkalmazására készen álló fiatal szakemberek között.

A rendezvény egy széles körű együttgondolkodást
indított el Társulatunk, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a kutató intézmények, a bányavállalkozók és a felelős hivatal között. Sikerét mutatja, hogy több mint 160 fő vett részt rajta, - az MFGI Dísztermében egy tűt sem lehetett leejteni.
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a társadalmi vitára bocsátott Cselekvési terv észrevételei között feltétlen szerepelnie kell a következőknek:
A Cselekvési terv kizárólag az energiahordozó ásványi nyersanyagokkal, a ritkaföldfémekkel, a geotermikus energiával és a CCS (Carbon Capture and Storage) foglalkozik, kiegészíteni szükséges az ércekkel, az ásványbányászati és az építőanyag ipari nyersanyagokkal. A Magyar Állam, mint az in situ ásványi nyersanyagok tulajdonosa, gyakran „nem fér hozzá” tulajdonához, az ásványi nyersanyagokhoz, mivel a bányászatot nagymértékben nehezítik a természet- és környezetvédelmi, termőföld miatti, építési, stb. korlátozások, ezért törvények/jogszabályok felülvizsgálata szükséges. Elengedhetetlen az ásványvagyon-nyilvántartás továbbfejlesztése a nemzetközi gyakorlattal és audit rendszerekkel összhangban. A Nemzeti Ásványvagyon Gazdálkodási Stratégia kialakítása sürgető feladat.

Az ankétot az év folyamán két további hasonló rendezvény követi, vidéki helyszíneken.

A Társulat elnöke Baksa Caba a következőkkel zárta be megnyitóját:
Az állam vagyona a nemzet vagyona, és a nemzet mi vagyunk. A termőföld maradéka, az ivóvízkészlet, az erdeink állománya és a friss levegő megmentése mellett a mi patrióta kötelességünk, hogy a magyar föld kincseivel jól, lelkiismeretesen sáfárkodjunk. Ehhez a felemelő, de veszélyes és fárasztó munkához kívánok kedves Mindnyájatoknak Jó szerencsét!


 *****

Az Élet és Tudomány interjút készített  Társulatunk Elnökével 

A cikk a LXVII évf. 36 számában, 2012. szeptember 7-én jelent meg.

letöltés

*****

Megkezdődött a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050 kidolgozása2012. július 17. kedd 

Hétfő délelőtt a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben került sor a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050 kidolgozását támogató ágazati dialógus munkacsoportok összevont alakuló ülésére, melyen közel száz szakember vett részt az energetika, a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar területéről. Bencsik János a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatóhelyettese, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője előadásában bemutatta az általa vezetett központ szerepét a tervezési folyamat vonatkozásában. Bencsik szerint a fenntarthatóság kritériumának érvényesítése azt jelenti, hogy a fejlődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan használatára, a társadalmi erőforrás-megújító intézményrendszer leépülésére, illetve az ország eladósodására alapozni.
Bencsik János előadásában hangsúlyozta, hogy a környezet feltételét és egyben korlátját is jelenti a társadalom jólétének és a gazdaság fejlődésének. Legfőbb cél tehát a társadalom és a gazdaság olyan átalakítása, amely lehetővé teszi az ökológiai korlátoknak való megfelelést. A jelenleg általánosan használt technológiákkal és fogyasztási szemlélettel képtelenség kielégíteni a jóléti igényeket. Értékváltás nélkül semmilyen technikai megoldás, vagy az éghajlatvédelmet célzó politikai kezdeményezés sem vezethet célra.
Miután a kedvezőtlen folyamatok Magyarország általi érdemi befolyásolására kevés esély mutatkozik, ezért a sikeres alkalmazkodás feltételrendszerének megteremtése az elsődleges cél. Összkormányzati szinten koordinált stratégiára, ágazati politikákba integrált cselekvési tervekre van szükség. Elsődleges nemzetbiztonsági szempontok közé tartozik a demográfiai helyzetünk stabilizálása és fejlesztése, az élelmiszer önrendelkezés biztosítása, az energiafüggésünk csökkentése, vízkormányzási és hidrológiai fejlesztések megvalósítása, a katasztrófavédelem felkészítése és megerősítése, kockázatelemzés a kritikus infrastruktúra típusokra, valamint a lakosság és a gazdasági szereplők környezeti tudatosságának növelése.
A Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője kiemelte, hogy Magyarországon különböző természetű, és eltérő okokra visszavezethető területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg, amelyek az éghajlatváltozás és más geopolitikai változások hatásaira tovább mélyülhetnek. Az egyes régiók, térségek és társadalmi rétegek más-más módon és mértékben sérülékenyek a változásokkal szemben. A sikeres alkalmazkodás területi és ágazati stratégiai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi-gazdasági, környezeti sérülékenységről, ugyanakkor ilyenek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Komplex, ellenőrzött adatokon alapuló - a környezeti, társadalmi és gazdasági információkat integráló - adatbázis-rendszerre és értékelési módszertanra van szükség. Az intézet egyik legfontosabb feladata, hogy ezt az információs és értékelési keretrendszert felállítsa, amely lehetővé teszi, hogy az éghajlat-módosulás és a geopolitikai változás térségi hatásai, azok káros hatásaival szembeni intézkedések az ágazati stratégiákba, helyi fenntarthatósági programokba is beépüljenek. Biztosítja, hogy az eltérő adottságú és veszélyeztetettségű térségek, egyedi, a megelőzést és az alkalmazkodóképességet is magukba foglaló intézkedéseket dolgozhassanak ki.
A Nemzeti Alkalmazkodási Központ a vonatkozó kormányrendelet alapján felelős az ágazati, területi és települési szintű klímabiztonsági, alkalmazkodási és felkészülési stratégiák, hatáselemzések kidolgozásáért, értékeléséért és felülvizsgálatáért a különböző ágazatokban. Összehangolja a természeti erőforrások korlátos igénybevételével kapcsolatos kutatásokat, módszertani segédleteket készít a szakhatságok számára a fenntarthatósági kritériumok meghatározásához. A központ részt vesz a Hazai Dekarbonizációs Útiterv kidolgozásában, az ÜHG kibocsátások és a megkötési lehetőségek hosszú távú társadalmi-gazdasági hajtóerőinek elemzésében, értékelésében.
 


*****

Kedves Tagtársak, Érdeklődők!

Szeretettel várunk mindenkit a Föld napja alkalmából rendezett interaktív földtudományi programjainkon,
április 21-én a REX Állatszigeten (Bp. IV. ker. Óceánárok u. 33),
április 22-én a Pál-völgyi kőfejtőben (Bp. Szépvölgyi út)

Program 21-én:

Vulkánok - előadás: Harangi Szabolcs, Lukács Réka
A király nyulai - interaktív mesejáték: Gárembucka: Kriván Andrea, és Gregus Laci
Emberek, ásványok, drágakövek - előadás: Bencze Géza
Három mese az állatokról: Gárembucka: Kriván Andrea, és Gregus Laci
Az élet fejlődése a Földön - előadás: Selmeczi Ildikó
Természetes kutatólaboratórium a talpunk alatt - előadás: Erőss Anita

Vásár
Könyvvásár: Árvay Gábor
Ásvány, ősmaradvány vásár: Bencze Géza

Kézműves
Vulkán kézműves: Harangi Szabolcs, Lukács Réka
Varázsolj gyöngyből tűzhányót: Győri Orsi, Erőss Anita
Rajzolj lufira Földgömböt: Patak Márta, Cserny Tibor
Homokkép készítés: Körmöczi Péter, Kriván Ági,

Program 22-én:

Bemutatók, kézművesek, vásár és kvíz!

Vásár
Könyvvásár: Árvay Gábor
Ásvány, ősmaradvány vásár: Bencze Géza

Kézműves
Varázsolj gyöngyből tűzhányót: Győri Orsi, Erőss Anita
Rajzolj lufira Földgömböt: Patak Márta, Cserny Tibor
Homokkép készítés: Kriván Ági

Geotúra-vezető tanfolyam
A Bakony–Balaton Geopark projekt keretében immár ötödik alkalommal indul geotúra-vezető tanfolyam, ezúttal a Tapolcai-medencében. A képzéssel kapcsolatos minden szükséges információ megtekinthető és letölthető itt:

http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/geotura_vezeto_tanfolyam_tapolcai/

Konyvbemutato_Osi_meghivo[1].jpg 

 

 

Harangi Szabolcs: Vulkánok - A Kárpát-Pannon térség tűzhányói

 

 

kicsi.jpg


Megjelent a 2012. évi földtudományi naptár!

Megvásárolható:

MFt titkárság, 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I/1. félfogadási időben: hétfő, szerda: 8-16.00 óra, péntek 8-13. óra

a MÁFI könyvtárában (1143 Budapest, Stefánia út 14.) naponta 9.00-15.00 óra között!

Ára: 400.- Ft,


 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS


Kedves Tagtársak!

A Magyarhoni Földtani Társulat (1015 Budapest, Csalogány u. 12. I/1.) elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották céljaink megvalósítására. Az 1%-ot jelentő 716.487,- Ft-ot, a Társulat Hírlevelének előállítására, (290.760.-Ft) postaköltségére és szaküléseink költségeire fordítottuk (376.508.-Ft). Köszönetnyilvánításunkat a Népszabadság október 30.-ai számában nyilvánosságra hoztuk.

Örömmel értesítjük önöket, hogy az APEH tájékoztatása szerint a 2010. évi adóbevalláskor a Magyarhoni Földtani Társulatot barátaink az adójuk 1%-ának felajánlásával, 718.780.- Ft-tal támogatták. Tisztelettel és hálásan megköszönjük a felajánlásokat mindazoknak, akik úgy érezték, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat olyan tevékenységet folytat, melyet érdemes támogatni. Őszintén reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk segítségükre.

Jó szerencsét!
Haas János
elnök

*****

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában 2010. szeptember 25-én díszdiplomát és Professor Emeritus oklevelet adott át Hernádi Klára dékán és Szabó Gábor rektor. Gyémántdiplomát dr. Dobos Irma tagtársunk kapott.
Szívből gratulálunk!

*****


Földindulás - GEOkiállítás és vásár

A Magyar Természettudományi Múzeum Kupolacsarnokában 2010. október 1-3. között tartotta idei nagyszabású ismeretterjesztő rendezvényét a Magyarhoni Földtani Társulat.
A geokiállításon a földtudományok 16 standon mutatkoztak be a nagyközönségnek. Jelen voltak a geológia és a geofizika jelentős hazai intézményei, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Magyar Állami Földtani Intézet, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, valamint az MTA Geokémiai Kutatóintézete. A felsőoktatási intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem és az Egri tanárképző Főiskola földtudományokkal foglalkozó tanszékei képviselték magukat. Az olajipari kutatásokat a MOL Nyrt. és a Magyar Olajipari Múzeum mutatta be. A nemzeti parkokat a Kiskunsági-, a Körös-Maros- és a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselte.
Élményszerűen mutatta be kínálatát az első magyar és a világon az első, országhatáron átnyúló geopark, a Novohrad-Nógrád Geopark. Standjukon a térség számos vállalkozása is helyet kapott. A vidéki természettudományi gyűjtemények közül a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Duna Múzeum és a Mátra Múzeum jött el. Részt vett továbbá a ProGeo Egyesület, a seregélyesi Pelikán-ház Erdei Iskola, a Környezetkémiai Kutatóközpont, a Szegedi Barlangkutató Egyesület, a Kemenes Vulkánpark és maga a Társulat is standot állított.

A kiállítás építésének napján és a rá következő napon, október elsején a társulat tagjai 25 rendhagyó földrajzórát tartottak általános és középiskolásoknak, akik az ország különböző pontjairól érkeztek. Az órákon összesen 767 diák vett részt.

A jó hangulatú, szombaton még dudaszóval is fűszerezett rendezvényen felnőttek és gyerekek egyaránt megtalálták a nekik való érdekességeket. Lehetett jégkorszaki rétegekből származó ásványvizet kóstolni, kavicsot simogatni, festeni, gravírozni, kavicson taposni, gipszből készült dinoszauruszokat festeni, és gyurmából megmintázni a legszebb pollenszemeket. Mézeskalács dínót és gránitból kivágott kőkockákat nyerhettek a kvízeket helyesen kitöltők, a gyerekek természetesen elkészíthették saját vulkán modelljeiket, és ezek veszélytelen otthoni működtetéséhez receptet is kaptak a vulkánparkosoktól. Virtuális barlangtúrán lehetett felfedezni a Szemlő-hegyi barlang rejtett szépségeit és október 9-ére geokirándulásokat ajánlott a ProGeo Egyesület az ország tíz pontján. A Novohrad-Nógrád Geopark standján a térségből való termelői mézet, házi lekvárt, szárított gyógynövényeket kínáltak.
A standokon dolgozókat a múzeum szertárában berendezett házi büfében zsíros kenyérrel, teával, kávéval, ásványvízzel várták a Társulat munkatársai és segítőik.

A kiállítást a három napon mintegy 3000 látogató tekintette meg.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy helyet biztosított rendezvényünknek, és köszönetet mondani mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez munkájával, ötletével hozzájárult.

Reméljük, hogy a jövőben is találkozhatunk hasonló rendezvényeken, terveink szerint legkésőbb 2012-ben!

Jó szerencsét!
Krivánné Horváth Ágnes

FÖLD NAPJA PROGRAMOK
Április 21 és 22.
Oldalak:1
8. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 17:23:24    

7. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 17:18:52    

6. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 17:16:11    

5. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 17:12:45    

4. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 17:08:50    

3. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 16:58:42    

2. Krivánné Horváth Ágnes 2010-08-25 16:58:41    

1. Jovanovski Olga 2008-02-06 12:27:29    
Értesítünk benneteket, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat új portálja elkészült.

Oldalak:1