Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Kitüntetések


 Tételek az oldalon


Oldalak: 1

 
Kubinyi Ágoston Emlékérem 2014.06.26
A Magyarhoni Földtani Társulat az Elnökség javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén elhatározta, hogy alapító tagja és első elnöke, Kubinyi Ágoston (1799-1873) tiszteletére emlékérmet alapít.

Részletek
 
Szabó József Emlékérem 2008.02.23
A Magyarhoni Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy volt nagyérdemű elnöke, Szentmiklósi Szabó József (1822-1894) emlékének megörökítésére emlékérmet alapít. Az Emlékérem oly "természetvizsgálók" kitüntetésére szolgál, akik mint az "ásvány-földtani szakcsoport valamely ágának" kutatói, a tudományt kiemelkedő értékű munkával gyarapították.
Részletek
 
Hantken Miksa Emlékérem 2008.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat 1962. május 9-én tartott rendes Közgyűlésén elhatározta, hogy Hantken Miksa (1821-1893), a Társulat volt elsőtitkára, a Földtani Intézet első igazgatója, a Budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének első vezetője a nemzetközileg elismert tudós halhatatlan emlékének megörökítésére, az "ősélettani és rétegtani tudományokban kimagasló eredményekre buzdítás céljából" emlékérmet alapít.
Részletek
 
Kertész Pál Emlékérem
A Magyarhoni Földtani Társulat a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén úgy határozott, hogy Kertész Pál (1928-2012) tiszteletére emlékérmet alapít.
Részletek
 
Koch Antal Emlékérem 2008.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy Koch Antal (1843-1927) a Társulat volt elnöke és tiszteleti tagja, a kolozsvári Tudományegyetem első geológus professzora, a budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének vezetője a nemzetközileg is elismert tudós emlékének megörökítésére elékérmet alapít. Az Emlékérem olyan regionális földtani, nyomtatásban már megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki az előbbi szakterület valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapítja
Részletek
 
Kriván Pál Alapítványi Emlékérem 2008.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya - elfogadva a család javaslatát - 1987. március 4-én úgy döntött, hogy Dr Kriván Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt oktatója, a Társulat egykori főtitkára emlékének megörökítésére alapítványi emlékérmet alapít.
Részletek
 
Lóczy Lajos Emlékplakett 2010.04.07
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2009. december 18-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulat 2010. márciusától a földtudományok terén végzett kiemelkedő, illetve tartósan eredményes oktatási és közművelődési tevékenység elismerésére, az arra érdemes jelöltnek a Lóczy Lajos Emlékplakettet adományozza.
Részletek
 
Pro Geologia Applicata Emlékérem 2008.02.05
A Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 1984-ben elhatározta, hogy az alkalmazott földtan területén a gyakorlatban tartósan kiemelkedő színvonalon dolgozó azon szakemberek elismerésére, akik tevékenységük során elnyerték a tagság szakmai megbecsülését, PRO GEOLOGIA APPLICATA Emlékérmet alapít.
Részletek
 
Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem 2008.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya 1984. március 6-i ülésén elhatározta, hogy az addigi Ifjúsági Díj helyett 1986 márciusától a Semsey Andor Ifjúsági Emlékérmet adományozza. Az Emlékérem fiatal, földtudománnyal foglalkozó szakembert jutalmaz publikációban közreadott eredménye alapján.
Részletek
 
Szepesházy Kálmán Díj
A magyar mélyföldtani kutatás elősegítésére Szepesházy Kálmán 2005. november 23-án díjat alapított, a Magyarhoni Földtani Társulat gondozására bízva.


Részletek
 
Vendl Mária Emlékérem 2008.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. szeptember 30-án tartott választmányi ülése elhatározta, hogy Vendl Mária (1890 1945), egyetemi rendkivüli tanár, a Társulat hat cikluson át volt választmányi tagja, az első magyar krisztallográfus nő nemzetközileg is elismert mineralógus emlékének megörökítésére és a krisztallográfiai, ásványtani, kőzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelkedő eredményekre ösztönzés céljából alapítványt létesít.
Részletek
 
A Magyarhoni Földtani Társulat Emlékgyűrűje
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége, a Választmány hozzájárulásával, 1966-ban elhatározta, hogy emlékgyűrüt alapít, melyet azon személyeknek adományoz, akik a Társulat életében, működésében, vezető testületeiben évtizedeken át áldozatos munkát végeztek.
Részletek
 
Az 50, 60, 70 éves Társulati Tagságot Elismerő Díszoklevél
Az 50, 60, 70 éves Társulati Tagságot Elismerő Díszoklevél
Részletek
 
Tiszteleti tagság
Tiszteleti tag és tiszteleti elnök: a Közgyűlés a Választmány javaslatára olyan szakembert (személyiséget), aki a földtan vagy rokontudományai művelésében, vagy a Társulat szolgálatában kiváló érdemeket szerzett, tiszteleti taggá választhat...
Részletek
Oldalak: 1