Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat - alapítva 1848-ban

Aktualitások

A múlt ösvényein
SZJA 1%

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Földművelésügyi Minisztérium
Az MFT portálja a smartPORTAL rendszer felhasználásával készült.
Ipari ásványok forgalmazása
A MOL a Magyarhoni Földtani Társulat támogatója
Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodái Kft.
PERLIT-92 Kft.
Colas Hungária Zrt.

Az MFT portálját az Intercomp Kft. készítette.
Omya Hungaria Kft.
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
O&G Development Kft.
GEOteam Kutatási és Vállalkozási Kft
TERRAPEUTA Kft.
Josab Hungary Kft
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
O&G Development Kft.

Aktualitások


Földtani szakértőknek

Földtani szakértők számára akkreditált rendezvények: 2010-2014, 2016

Letölthető igazolás formula.

Kérjük töltse ki a letölthető igazolás formulát, majd e-mailben juttassa el titkárságunkra: mft@mft.t-online.hu Aláírás és pecsét után postai úton küldjük vissza az igénylőnek.

*****

A KÖZELJÖVŐ PROGRAMJAI


December 9. (péntek) 14.00 óra

MFT titkárság, 1015 Budapest, Csalogány u.12. I. em. 1.
PROGEO FÖLDTUDOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI SZAKOSZTÁLY

Horváth Gergely: Geoparkok Kínában
*****

December 12. (hétfő) 14.00 óra
MFGI 1143 Budapest, Stefánia út 14. Könyvtár
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY

Évzáró szakülés régi könyvek vonzásában
Vegyük kézbe a klasszikus geológiai műveket!

Kézbe vehetjük, belelapozhatunk tudományszakunk néhány klasszikus művébe:
Benkő Ferenc, Francois-Sulpice Beudant, Ignatz Edler Von Born, Köleséri Sámuel és Robert Townson könyveibe.
A szerzőket és munkáikat bemutatják 20-20 percben: Viczián István, Síkhegyi Ferenc, Papp Gábor, Kázmér Miklós, Nagy Béla és Rózsa Péter.
Moderátor: Brezsnyánszky Károly
Kérjük a résztvevőket, hogy – lehetőség szerint – egy kis enni- és innivalóval tegyék hangulatosabbá év végi összejövetelünket!

*****
December 12. (hétfő) 15.00 óra
MFT titkárság, 1015 Budapest. Csalogány u. 12. I. em. 1.
MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI SZAKOSZTÁLY

ÉVZÁRÓ NYÍLT VEZETŐSÉGI ÜLÉS

Fényképes beszámolót tart Scharek Péter az előző Földtani Világkonferenciáról

Kapcsolattartó: Török Ákos (torokakos@mail.bme.hu)
*****

December 15 (csütörtök) 10.00 óra
MFT titkárság, 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. em. 1.

A Magyarhoni Földtani Társulat ex elnökeinek és elnökségének tanácskozása

*****

December 15. (csütörtök) 14.00 óra

MFT titkárság, 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. em. 1.

A 2016. évben kerek évszámú születésnapot ünneplő senior tagtársaink köszöntése


BEHARANGOZÓ

2017. január 26. (csütörtök–péntek) 10.00–17.00
Pécs Laterum Hotel
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI SZERVEZET, MTA PAB X. SZ. FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK SZAKBIZOTTSÁG FÖLDTANI ÉS BÁNYÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG

Mivel foglalkoznak a Dél-Dunántúli régióban?
Ifjú földtudományi szakemberek bemutatkozása
előadói nap

on-line jelentkezés


A rendezvény célja: projektötleteket, feladatokat generálni
Előadások tervezett időtartama: 15-25 perc között, a jelentkezők száma és témakör függvényében
Kiadványba: max. 1 oldalas előadáskivonat.
Jelentkezési határidő: 2016. december 15.
Az on-line jelentkezési felület a Társulat honlapján november 15-től lesz elérhető.

A rendezvény részvételi díjas, annak mértékét december elején körlevélben tesszük közzé, illetve a rendezvény eseményoldalára is feltesszük.

Az előadások sablonja a Társulat honlapján (www.foldtan.hu) elérhető eseményoldalról letölthető.
*****

2017. május 11–13. (csütörtök–szombat)

Pécs
GEOMATEMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY

20. Geomatematikai Ankét –
egyben a 9. Horvát-magyar geomatematikai ankét

Az ankétot megújult szemléletben tervezzük megrendezni, több mint 10 szekcióval, és két rövid kurzussal a 0. napon, azaz 2017. 05. 10-én.

A szekciók mindegyike egy-egy neves nemzetközileg is elismert kutató, iparban vezető szerepet betöltő szakember, vagy professzor "keynote/nyitó" előadásával kezdődik, az elmúlt évekhez képest a földtudományok még szélesebb spektrumát lefedve.

A tervezett szekciók/témakörök:
* Monitoring idősorok feldolgozása
* Rezervoár geológia geomatematikai vonatkozásai
* Geofizikai adatsorok, adattömbök értelmezése, bizonytalanságai
* Nagy földtani adatbázisok problémái (lekérdezések, metaadatok szerepe, adatok megbízhatósága, stb.)
* Vízminőség védelem
* Érces és nem érces ásványi nyersanyagok kutatásának matematikai vonatkozásai
* Klíma modellezés – múlt és jövő
* Havária események kiértékelése
* Rendszerelmélet
* A világűr meghódítása – a jövő geológusai és az automatizálás szerepe
* Kiselemszámú minták elemzésének lehetőségei, földtani alkalmazásai
* Fraktálok földtani vonatkozásai, a fraktálelmélet alkalmazása
* Tudománytörténet, oktatás
* Adatelemzés a mérnökgeológiában

A konferencia nemzetközi, nyelve angol. Az ankéton elhangzó előadásokból pedig a konferencia tudományos bizottsága által kiválasztottakat, teljes terjedelemben a Central European Geology c. Akadémiai Kiadó által gondozott SCI folyóiratban fogjuk megjelentetni.

Részletes tájékoztatás a konferenciáról november elejétől lesz olvasható az MFT honlapján.

Szeretettel várunk minden kollégát!
Jó szerencsét!
Az MFT Geomatematikai Szakosztályának vezetősége.

*****

2017. május 25–27. (csütörtök–szombat)
Tata
ŐSLÉNYTANI- ÉS RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY

20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

1998 májusában Hably Lilla köszöntötte első alkalommal a hazai paleontológus szakembereket a Pálfy József kezdeményezésére megvalósított tatai rendezvényen. A szakosztály vezetősége úgy döntött, hogy az évforduló alkalmából visszatérünk az első vándorgyűlés helyszínére, Tatára.
A rendezvény kitűzött célja most sem más, mint a hazai paleontológia legújabb eredményeinek seregszemléje, valamint bemutatkozási lehetőséget biztosítani az őslénytan iránt elkötelezett fiataloknak. Reményeink szerint határon túli és külföldi kutatóintézetek szakemberei is részt tudnak venni majd a rendezvényen.
A szakosztály vezetősége minél több hallgató számára szeretne kedvezményes részvételt biztosítani, így az idei sikereken felbuzdulva újabb pályázatot nyújtottunk be az NKA felé. Nyertes pályázat esetén további feladatok is várnak ránk, rendhagyó környezetismeret- és földrajzórákat tartanánk tatai általános iskolákban Bodor Emese és Virág Attila szervezésében.
A terepbejárás tervezett programja szerint a Dorogi-medence eocén, valamint a Gerecse északi lejtőjének mezozoós, eocén, pannóniai és pleisztocén nevezetes lelőhelyeit látogatjuk meg.
A jubileumi rendezvényre minden őslénytan iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

*****

2017. május
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest
MFT MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI SZAKOSZTÁLY, KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE, BME GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK, IAEG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Meddő? Hulladék? NEM! HASZONANYAG! 2017 Konferencia

A 2014-ben első alkalommal megrendezett Meddő? Hulladék? NEM! HASZONANYAG! c. nagy érdeklődésre számot tartó konferenciát 2017-ben ismét megszervezzük. Várjuk az előadásokat, amelyekből a résztvevők képet kaphatnak a elmúlt 2-3 évben történt témával kapcsolatos, kutatási eredményekről, gyakorlati tapasztalatokról. A konferencia fórumot jelent a gyakorlati és elméleti szakemberek tapasztalatcseréjének. Az előadások mellett lehetőség lesz poszterek bemutatására is.

A beérkezett előadások/poszterek anyagát cikk formájában, egy könyvben kívánjuk megjelentetni.

Az előző konferencia előadásainak anyagai megtalálhatók a http://mernokgeologia.bme.hu/ oldalon, pontosan a http://mernokgeologia.bme.hu/ocs/index.php/meddo-hulladek/2014/schedConf/presentations linken.

Kapcsolattartók: Török Ákos (torokakos@mail.bme.hu)
Görög Péter (gorog.peter@mail.bme.hu)

 
A múlt ösvényein
Megjelent! A múlt ösvényein c. ismeretterjesztő könyv!
Részletek
 
SZJA 1% 2011.01.18
Személyi jövedelemadó 1% felajánlás
Részletek